Sisältöön sitemap

PELASTETAAN
STRATEGIA! -podcast

spotify podcast badge Apple podcasts badge

bg_img

Pelastetaan strategia -podcast tekee strategiasta helposti lähestyttävän työkalun, joka tuottaa motivaatiota ja merkitystä organisaation arkeen. Yhdessä kiinnostavien vieraiden kanssa strategiaa lähestytään eri kulmista, vahvasti arkeen kytkeytyen. Podcast tarjoaa konkreettisia esimerkkejä, joista on helppo ammentaa näkemystä omaan strategiatyöhön.

Ohjelmaa juontaa Antti Haapakorva, toinen Pelastetaan strategia! Pöytälaatikosta päivittäiseksi työkaveriksi -teoksen (2021) kirjoittajista yhdessä Mika Sutisen kanssa. Tavoitteemme on edistää ymmärrettävää ja arjessa näkyvää strategiatyötä. Liity mukaan Pelastuspartioon Facebookissa ja tutustu kotimaisten kasvuyrittäjien näkemyksiin strategiatyöstä.

17 Soile Lahti, kriisissä johtaminen

Keskustelemme Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Soile Lahden kanssa siitä, millaista on johtaa ja toteuttaa strategiaa poikkeusaikana. Mikä on korostunut valinnoissa niin viestinnän, tunneilmapiirin kuin ajankäytön johtamisen osalta? Puheeksi nousee erityisesti se, miten arvoista muodostuu kriisin yli kantava voima.

Aluehallintovirasto toimii kahdeksan ministeriön ohjauksessa ja vastaa siitä, että ihmisten perusoikeudet toteutuvat, kuntien lakisääteiset tehtävät tulevat hoidetuiksi ja toimintaympäristömme on turvallinen ja terveellinen. Lahden toimikaudelle ovat osuneet niin korona kuin Ukrainan sota, ja näkymä tulevaisuuteen on yhä sumea.

content-image

16 Kim Väisänen, Strategia sijoittajan silmin

Tässä jaksossa keskustelemme Kim Väisäsen kanssa siitä, miltä strategian toteuttaminen näyttää sijoittajan näkökulmasta. Käymme läpi Kimin kaavan hyvään strategiaan sekä yleisimmät sudenkuopat strategian muodostamisessa. Keskiöön nousevat selkeät kyllä/ei-valinnat ja käyttäytyminen.

Kim Väisänen on startup-sijoittaja, joka toimii 15 yrityksen hallituksessa. Lisäksi hän toimii keynote-puhujana, tietokirjailijana ja konsulttina.

content-image

15 Kaisa Stigell & Mika Sutinen, Strategiset olettamat

Strategiset olettamat ovat yksi strategiatyön kulminaatiopisteitä, sillä niiden pohjalta syntyvät strategiset valinnat ja se muutos, jota lähdetään tekemään. Tässä jaksossa ruodimme strategisten olettamien merkitystä, muodostamista ja käyttöä yhdessä Mika Sutisen ja Kaisa Stigellin kanssa. Mika ja Kaisa avaavat, miten olettamien avulla voi perustella ja juurruttaa strategiaa, ja miten ne auttavat katsastamaan strategian pitävyyden säännöllisesti. Keskustelemme myös siitä, miten olettamien avulla käännetään tulevaisuudessa näkyvät muutokset menestyksen mahdollisuuksiksi ja yhteisestä näkemyksestä viestimällä luodaan turvan tunnetta.

Kaisa Stigell on Talentree Oy:n konsultointiliiketoiminnan johtaja ja muutosjohtamisen konkari. Mika Sutinen taas on podcastimme vakiovieras, useiden kotimaisten kasvuyritysten hallituksen puheenjohtaja ja toinen Pelastetaan strategia! -kirjan kirjoittajista.

content-image

14 Juho Nummela, näkemyksen muodostaminen

Keskustelemme Suomen maineikkaimmaksi valitun yrityksen, Ponssen, toimitusjohtaja Juho Nummelan kanssa strategian ja etenkin näkemyksen muodostamisesta. Pohdimme toimintaympäristöanalyysin ja skenaariotyön tärkeyttä erityisesti hallinnan tunteen näkökulmasta ja käymme läpi seikkoja, joista ymmärrys kokonaismarkkinan kehittymisestä Ponssella rakentuu. Jakson aikana tutustumme myös brutaaleihin faktoihin, Nike swoosh -skenaarioon ja Ponssen menestyksen DNA:han.

content-image

13 Mika Sutinen, strategian toimeenpano

Paneudumme strategiatyön moniottelija Mika Sutisen kanssa strategian toteuttamiseen arjessa. Pohdimme, miten muutos motivoi ja säilyttää momentuminsa ja miten strategiatyötä tehdään onnistuneesti yhdessä. Käymme läpi MWB- eli must-win-battle-mallin hyötyjä strategian toteuttamisen mallina ja avaamme, millainen on hyvin muotoiltu MWB. Keskustelun myötä oivallat, millainen avainpelaaja monesta organisaatiosta yhä puuttuu, mikä merkitys viestinnällä on ja miten mittarimatoperspektiivi kurottaa onnistuneesti tähtiin. Lisäksi kuulet Mikan mahtavimman mokan strategiatyön osalta.

content-image

12 Mirka Palm, OKR-malli strategian toteuttamisessa

Kotipizza Group otti OKR-mallin käyttöön ”ihmisten vuoksi”. Tässä jaksossa juttelemme Kotipizza Groupin Chief People & Culture Officer Mirka Palmin kanssa siitä, mitä Kotipizzalla on kahden OKR-vuoden aikana opittu. Pohdimme, miten mallia on muokattu omannäköiseksi, miksi kvartaalit vaihtuivat tertiileiksi ja missä vielä riittää johtoryhmälläkin harjoiteltavaa. Avaamme Kotipizzan strategisia tavoitteita (O) ja avaintuloksia (KR) kahden kivijalan, asiakkaan ja työntekijän kautta. Kuulet konkreettiset esimerkit vuosi- ja tertiilitavoitteista sekä sen, miten tavoitteiden ympärille on organisoiduttu.

content-image

11 Siamäk Naghian, Inhimillinen johtaminen

Keskustelemme Genelecin toimitusjohtaja Siamäk Naghianin kanssa yrityksen tarinaan kytkeytymisestä vahvan tarkoituksen ja henkilökohtaisten merkitysten kautta. Puhumme siitä, kuinka johtaminen on jatkuvasti tilanne- ja yksilöpohjaista kustomointia ja kuinka yrityksen strategiaa toteutetaan yhdessä. Lisäksi palastelemme syväosaamiseen perustuvan yrityksen pitkäjänteistä toiminta ja sitä, miten kilpailuetu muodostuu pienien virtojen yhdistymisestä.

Siamäk Naghian on Genelec Oy:n toimitusjohtaja, jonka elämästä on kirjoitettu myös kirja Siamäk Naghianin uskomaton elämä – Tuulen kieltä etsimässä (2021).

content-image

10 Aku Varamäki, Työntekijäkokemuksen kehittäminen

Tässä jaksossa keskustelemme työpäivämuotoilija Aku Varamäen kanssa siitä, millainen kulttuuri ja johtaminen auttaa yrityksiä onnistumaan kompleksisessa maailmassa ja miten työntekijäkokemusta on hyvä lähteä kehittämään, jotta se tukee niin yksilöiden hyvinvointia kuin strategian toteutumista. Sivuamme myös osaamisen kehittämistä bisneskriittisenä, mutta usein unohdettuna näkökulmana silloin, kun pohditaan työn tekemisen ja yhdessä olemisen tapoja ”uudessa normaalissa”.

Aku Varamäki on Workday Designers -yrityksen toinen perustaja, joka luo parempaa työelämää muotoilun keinoin. Aku on myös suosittu puhuja ja esiintyjä sekä Futureproof – Tulevaisuuden työkirjan (2019) kirjoittaja.

content-image

09 Paula Kilpinen, Inhimillinen strategia

Inhimillinen strategia -teoksen kirjoittanut Paula Kilpinen kertoo, miksi strategia pitää henkilökohtaistaa, millaista johtamista se edellyttää ja millaisia kyvykkyyksiä menestyvältä yritykseltä vaaditaan. Kyvykkyyksistä väitellyt Kilpinen avaa lisäksi, miten kyvykkyyksien johtaminen linkittyy olennaisesti sekä kulttuuriin että strategiaan.

Paula Kilpinen on johdon neuvonantaja, coach ja hallitusammattilainen, joka toimii johtajien kanssakulkijana kohti inhimillisempää strategiaa ja johtamista.

content-image

08 Mikko Isotalo, Omistajastrategia perheyhtiössä

Keskustelemme Lujabetoni Oy:n toimitusjohtaja Mikko Isotalon kanssa omistajastrategiasta perheyhtiössä: millainen perinne Luja-yhtiöiden toimintaa määrittää ja miten Luja suhtautuu perheyhtiöiden sudenkuoppiin kuten riskien karttamiseen. Pohdimme omistajien rooleja ja jatkuvaa keskustelua tahtotilasta. Lisäksi kuulemme, mitä valintoja Luja on tehnyt toisin kuin toimialalla tyypillisesti.

Luja on kolmannen polven perheyritys ja yksi Suomen suurimmista rakennusalan yrityksistä. Luja-yhtiöissä, joihin kuuluvat Lujatalo Oy, Lujabetoni Oy ja Fescon Oy, työskentelee yli 1 900 ammattilaista.

content-image

07 Katriina Juntunen, Strategiatyö kasvuyrityksissä

Keskustelemme Katriina Juntusen kanssa siitä, mihin suuntaan kasvuyritysten strategiatyötä kannattaisi 2020-luvulla viedä. Samalla käy ilmi, mikä merkitys tässä ajassa on kyvykkyysstrategialla ja jatkuvalla kasvuaihioiden tunnistamisella. Lisäksi kuulet, mikä on Kasvuryhmän resepti kasvuun.

Kasvuryhmä on keskisuurten yritysten yhteisö, joka kiihdyttää yritysten kasvua ja uudistumista vertaissparrauksen keinoin, Suomen hyvinvoinnin parantamiseksi. Katriina Juntunen toimii Kasvuryhmän toimitusjohtajana.

content-image

06 Taru Tujunen, Ymmärrettävä strategia

Ellun Kanojen toimitusjohtaja Taru Tujusen kanssa jutellaan osallistavasta strategiatyöstä, strategian vaikuttavasta viestinnästä ja vastuullisuudesta. Kuulet Tarun simppelin reseptin onnistuneeseen strategiatyöhön ja luottamuksen rakentamiseen. Pohdimme myös, miten rakennetaan kulttuuria, joka mahdollistaa muutoksen – ja mikä merkitys strategian juurruttamisessa on hyvällä viestinnällä.

Ellun Kanat on näkemyksellinen konsulttitoimisto, joka auttaa yrityksiä muutosjohtamiseen, brändiin ja viestintään liittyvissä asioissa.

content-image

05 Markku Kosonen, Data ja kasvuajattelu

Keskustelemme M Roomin toimitusjohtaja Markku Kososen kanssa datan hyödyntämisestä liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämisessä sekä OKR-mallista kehityksen vauhdittajana. Samalla selviää, miten McDonald’sin entinen toimitusjohtaja Ed Rensi sparrasi Markkua vuonna 2015 ja mitä yhtäläisyyksiä Markku näkee M Roomin ja Netflixin välillä. M Room on miesten parturiliike, jolla on 65 liikettä Suomessa ja toimintaa useissa maissa.

M Room on rohkea ja kunnianhimoinen yritys, joka on tunnettu datan hyödyntämisestä. Yhtiö pystyy mm. ennustamaan kysyntänsä kuluttajabisneksessä poikkeuksellisen tarkasti.

content-image

04 Mikko Laakkonen, Strategiatyö perheyhtiössä

Keskustelumme Mikko Laakkosen kanssa alkaa kriisistä, joka teki strategian tarpeen näkyväksi Hydroline Oy:ssä. Mikko avaa, miten perheyhtiössä nykyisin käydään jatkuvaa keskustelua strategiasta ja omistajastrategiasta sekä ajatuksiaan osallistumisesta, joustavuudesta ja strategiatyön haasteista.

Hydroline on hydraulisylintereiden suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut, 60-vuotias perheyritys, jonka liikevaihto liikkuu 60 miljoonan euron tuntumassa. Mikko Laakkonen on yrityksen toimitusjohtaja kolmannessa polvessa.

content-image

03 Jere Räisänen, Yrityskaupat ja -järjestelyt

Keskustelemme Jere Räisäsen kanssa visiolähtöisestä tavoitteiden asettamisesta ja kansainvälisen kasvun tekemisestä erityisesti yrityskauppojen ja -yritysjärjestelyiden kautta. Selvitämme, millaisia kriteerejä Elcolinella yrityskauppoihin liittyy ja miten ne tukevat konsernin M&A-strategiaa. Kuulet myös, milloin kiinnostus vastapuoleen sammuu nopeasti.

Jere Räisänen on 20-vuotiaan Elcoline Groupin toinen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Elcoline on teollisuuden ulkoistettuun kunnossapitoon ja asennusprojektiliiketoimintaan erikoistunut yritys, jonka keskimääräinen kasvuprosentti 2013–2021 oli 47 %.

content-image

02 Mika Sutinen, strategiset valinnat

Tässä jaksossa keskustellaan Mika Sutisen kanssa valinnoista, joilla Musti & Mirri nostettiin rapakunnosta yli miljardin euron arvoiseksi yhtiöksi. Kuulet myös, mitä yli 25 vuotta strategiatyötä ovat Mikalle opettaneet, miksi emme uskalla kysyä asiakkaan mielipidettä ja mihin moni johtaja kompastuu, kun yritys kasvaa. Lopuksi käy ilmi, mitä yhteistä on suunnistuksella ja strategiatyöllä – ja miten tämä liittyy ”johtamisen skitsofreniaan”.

Mika Sutinen on strategiaguru ja hallitusammattilainen, joka toimii Vaaka Partnersin industrial partnerina sekä 11 yhtiön hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä ml. Luhta, Reaktor, Framery, Jungle Juice Bar ja SGN Group.

content-image

01 Simo Valakari, Kuopion Palloseura

Simo Valakari on nykyaikaisiin valmennusmetodeihin uskova huippuvalmentaja, joka valmentaa Kuopion Palloseuran Veikkausliigajoukkuetta. Tässä jaksossa keskustellaan siitä, miten strategiatyö linkittyy huippu-urheiluun ja sen johtamiseen ja mitä strategian toimeenpano joukkueurheilun eri tasoilla tarkoittaa. Samalla selviää, miten selkeä strategia tuo turvaa ja mahdollistaa tuloksellisen päätöksenteon.

content-image