Sisältöön sitemap

PELASTETAAN
STRATEGIA! -podcast

spotify podcast badge Apple podcasts badge

bg_img

Pelastetaan strategia -podcast tekee strategiasta helposti lähestyttävän työkalun, joka tuottaa motivaatiota ja merkitystä organisaation arkeen. Yhdessä kiinnostavien vieraiden kanssa strategiaa lähestytään eri kulmista, vahvasti arkeen kytkeytyen. Podcast tarjoaa konkreettisia esimerkkejä, joista on helppo ammentaa näkemystä omaan strategiatyöhön.

Ohjelmaa juontaa Antti Haapakorva, toinen Pelastetaan strategia! Pöytälaatikosta päivittäiseksi työkaveriksi -teoksen (2021) kirjoittajista yhdessä Mika Sutisen kanssa. Tavoitteemme on edistää ymmärrettävää ja arjessa näkyvää strategiatyötä. Tutustu kotimaisten kasvuyrittäjien näkemyksiin strategiatyöstä.

37 Teemu Huuhtanen, selkeä visio ja missio viitoittavat tietä

Keskustelemme Next Games -peliyhtiön toimitusjohtajana pitkään toimineen Teemu Huuhtasen kanssa opeista, joita hänelle on kertynyt strategisesta päätöksenteosta ja strategian johtamisesta niin pelialalla kuin 25 vuotta sitten ensimmäisessä yrityksessään ravintolamaailmassa.

Selvitämme, miten Next Gamesilla tehtiin strategiaa. Mikä vuosien varrella onnistui ja mistä otettiin opiksi? Kuulet myös, mitkä ovat Huuhtasen opit arjessa näkyvään ja yhteiseksi koettuun strategiaan.

Teemu Huuhtanen on tehnyt pitkän ja menestyneen uran Next Gamesilla, Roviolla ja Sulakkeella. Netflix osti Huuhtasen johtaman Next Gamesin vuonna 2022.

content-image

36 Jorma Turunen, vastuullisuus osana yrityksen strategiaa

Keskustelemme tuotantotalouden työelämäprofessori Jorma Turusen kanssa vastuullisuudesta osana yrityksen strategiaa. Havainnollistamme, miksi päästöjen vähentämisen lisäksi tulee keskittyä kädenjäljen kasvattamiseen: positiivisen vaikutuksen luomiseen ympäristöön ja yhteiskuntaan. Käymme läpi työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla voi kartoittaa vastuullisuuteen liittyvää arvonluontia ja integroida vastuullisuus osaksi yrityksen strategiaa ja tarinaa.

Jorma Turunen työskentelee Turun yliopistossa tuotantotalouden työelämäprofessorina ja juontaa Puhetta yritysvaikutuksista -podcastia, joka kuvaa eri yritysten positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia ympäröivään maailmaan. Turunen on väitellyt yrityksen taloudellisen menestyksen ja vastuullisuuden välisestä suhteesta, ja hänellä on 40 vuoden monipuolinen kokemus yritysmaailmasta.

content-image

35 Markus Serni, ketterä strategiatyö Pohjola Vakuutuksella

Keskustelemme Pohjola Vakuutuksen strategiajohtaja Markus Sernin kanssa siitä, miten Pohjola Vakuutuksessa tehdään ja johdetaan strategiaa. Kuulet, millaista ajattelua ja työkaluja strategian taustalta löytyy, sekä Sernin vinkit laadukkaaseen strategiatyöhön.

content-image

34 Frank Martela, minimalistinen johtaminen

Pureudumme Frank Martelan kanssa siihen, kuinka minimalistinen johtaminen ja strategia kietoutuvat yhteen ja vahvistavat organisaatiossa itseohjautuvuutta. Keskustelemme siitä, miten johtaja voi luoda enemmän arvoa tekemällä vähemmän, miten strategia voi edistää itseohjautuvuutta ja miten autonomian kokemus voimistaa sitoutumista ja motivaatiota. Samalla tutustut minimalistisen johtamisen käsitteeseen ja kuulet, miten strategia tulisi Frankin mielestä pelastaa.

Frank Martela on filosofi, tutkija, apulaisprofessori Aalto yliopistossa ja yksi Filosofian Akatemian perustajista.

content-image

33 Mika Sutinen, strategian toteuttaminen arjessa

Keskustelemme Mika Sutisen kanssa strategian toteuttamisesta arjessa erityisesti kahdesta näkökulmasta: systematiikan ja prosessien sekä kulttuurin ja dialogin kautta. Pohdimme, miten yhtiöt voivat petrata tekemistään niin rutiinien ja seurannan kuin johtamispuheen ja strategiaviestinnän osalta. Kuulet, mikä on Mikan mielestä vahvin strategisen muutoksen väline ja miksi muutokseen liittyvää dialogia usein vältellään.

Mika Sutinen on toiminut 20 vuotta toimitusjohtajana neljässä pääomasijoittajien omistamassa yhtiössä, ja työskentelee tällä hetkellä 11 yhtiön hallituksen puheenjohtajana tiiviissä yhteistyössä toimitusjohtajien kanssa. Mika on toinen Pelastetaan strategia! – Pöytälaatikosta päivittäiseksi työkaveriksi -kirjan kirjoittajista.

content-image

32 Mika Sutinen, toimitusjohtajan rooli strategiatyössä

Tällä kertaa keskustelemme Mika Sutisen kanssa strategiatyöstä erityisesti toimitusjohtajan näkökulmasta. Pohdimme, millaisia odotuksia toimitusjohtajaan kohdistuu, mitkä tekijät tukevat työssä onnistumista ja millaisia sudenkuoppia aiheeseen voi liittyä. Kuulet myös Mikan vinkit strategiatyöhön toimitusjohtajalle kohdistettuina.

Mika Sutinen on toiminut 20 vuotta toimitusjohtajana neljässä pääomasijoittajien omistamassa yhtiössä, ja työskentelee tällä hetkellä 11 yhtiön hallituksen puheenjohtajana tiiviissä yhteistyössä toimitusjohtajien kanssa. Mika on toinen Pelastetaan strategia! – Pöytälaatikosta päivittäiseksi työkaveriksi -kirjan kirjoittajista.

content-image

31 riikka tanner, strateginen uudistuminen

Keskustelemme Riikka Tannerin kanssa juuri julkaistun Johdon agendalla 2024 -raportin tuloksista erityisesti strategian näkökulmasta: Millaisia muutosvoimia yritykset tunnistavat ja miten näihin on reagoitu? Mitä strategisia ja operatiivisia kyvykkyyksiä pidetään tärkeimpinä ja miten niitä kehitetään?

Kysymme myös, mitä trendejä ja haasteita Riikka strategiatyössä tällä hetkellä näkee.

Riikka Tanner on Johdon agendalla -median perustaja ja päätoimittaja sekä WAY Interimin perustaja ja operatiivinen johtaja. Parhaillaan Riikka kirjoittaa kirjaa ”Strategiasta käytäntöön”.

content-image

30 Outi Sivonen, yrityskulttuurit murroksessa

Tässä jaksossa pureudumme siihen, kuinka yrityskulttuuri vaikuttaa strategian toteutumiseen ja miten itseohjautuvuus sekä yhteisöohjautuvuus tukevat toisiaan. Vieraanamme on kokenut henkilöstöjohtaja Outi Sivonen Solita Oy:stä.

Keskustelemme johtamisen merkityksestä kulttuurin muokkaajana ja siitä, miten viestintä ja moniäänisyys voivat rikastuttaa työelämää. Puhumme keskeneräisyyden sietämisestä, uskomusten voimasta ja odotusten sanoittamisesta. Keskustelussa korostuvat dialogin merkitys ja se, miten jokainen meistä voi luoda arvoa työssään ja edistää yrityksen strategiaa.

Sivonen on kirjoittanut teoksen Yrityskulttuurit murroksessa (2022), ja Bonfire Agency Oy valitsi hänet vuoden 2023 ajatusjohtajaksi.

content-image

29 Tuomas Nousiainen, yhteinen strategia

Luoto Company on strategiasta ja investoinneista demokraattisesti päättävä yhtiö, jossa kaikki työntekijät ovat myös yhtiön osakkaita. Keskustelemme toimitusjohtaja Tuomas Nousiaisen kanssa Luoto Companyn tavasta organisoitua ja tehdä strategiaa.

Keskustelemme myös yrityskulttuurista ja sen alisteisuudesta organisaation rakenteelle, johtamisjärjestelmästä ja yhteisöohjautuvuudesta sekä ohjelmistoalan tulevaisuudesta. Lopuksi kuulet, miten strategia pitäisi Nousiaisen mielestä pelastaa.

 

content-image

28 Riku Heinonen, kasvustrategian johtaminen

HR-alan palveluita tuottava Integrata Oy on vahvasti kasvava organisaatio, jonka keskiössä ovat tekijät ja inhimillinen johtaminen. Kun Integrata laati nykyisen strategiansa vuonna 2022, yksi muutoshankkeista koski johtamista ja organisoitumista. Millaisia ratkaisuja yhtiö on tehnyt säilyttääkseen organisaation matalana ja dynaamisena myös kasvun myötä? Entä mitä tapahtui, kun yhtiöön luotiin ensimmäistä kertaa esihenkilörakenne?

Keskustelemme Integratan toimitusjohtajan ja yhden perustajaosakkaista, Riku Heinosen, kanssa avoimesta strategiatyöstä ja johtamisen rakenteiden uudistamisesta sekä arvoista ja ihmiskäsityksestä liiketoiminnan kulmakivinä.

content-image

27 Panu Luukka, yrityskulttuuri ja sen johtaminen

Keskustelemme yrityskulttuurimuotoilija Panu Luukan kanssa siitä, mitä yrityskulttuuri on, mihin sillä pyritään ja kuka kultturista päättää. Kuulet, mitkä ovat tulevaisuuskyvykkään organisaation 6 ominaisuutta ja sen, mikä kulttuurikeskustelussa tällä hetkellä puhuttaa. Jakson aikana selviää, miten yrityskulttuuria voi lähteä johtamaan ja miten strategia ja kulttuuri vaikuttavat toisiinsa.

Panu Luukka on yksi yrityskulttuuritoimisto Leidenschaftin perustajista, puhuja ja tietokirjailija, joka on kirjoittanut teoksen Yrityskulttuuri on kuningas: Mikä, miten ja miksi (2019).

content-image

26 Minna Ruusuvuori & Liisa Holma, kehitä johtamista

Tänä päivänä strategiatyössä on poikkeuksetta otettava kantaa kahteen asiaan: vastuullisuuteen ja työntekijäkokemukseen. Näiden ympärille kietoutuu myös keskustelu Lähtijät Podcastin Minna Ruusuvuoren ja Liisa Holman kanssa.

Keskustelemme työntekijöiden lähtöhaluista ja niiden taustasyistä sekä siitä, millainen johtaminen kehittää työntekijäkokemusta, ruokkii innovaatioita ja siivittää strategian toteutumista.

Holman, Ruusuvuoren ja Ulla Jonesin Lähtijät Podcast nostaa ratkaisukeskeisesti esiin tarinoita irtisanoutumisista ja niiden syistä. Tässä jaksossa paneudumme Lähtijöiden kumppaneineen toteuttamaan Kestävämpää työelämää: Miksi me lähdemme ja mitä se maksaa? -tutkimukseen ja pohdimme, mitä se kertoo työelämästä ja keskijohdon tilanteesta.

Liisa Holma on konsulttiyritys Un/knownin perustajaosakas; Minna Ruusuvuori toimii päivätyönään Sofigatella liiketoimintajohtajana.

content-image

25 Mikko Leskelä, avoin strategiatyö

Keskustelemme strategiakonsultti Mikko Leskelän kanssa avoimesta strategiatyöstä ja kehkeytyvistä strategioista. Käymme läpi avoimen strategian 10 periaatetta ja selvitämme mm., mikä osallistamisessa voi mennä pieleen ja mitkä ovat sen suurimmat hyödyt.

Leskelä on strategiayhtiö Norenin toimitusjohtaja ja perustaja. Leskelän teos Bisnesantropologia ja muut ihmistieteet strategiatyössä voitti Suomen Ekonomien Bisneskirja-palkinnon 2022. Hän on kirjoittanut myös teoksen Avoin strategia, suljettu strategia (2023) yhdessä Jaakko Luomarannan kanssa.

content-image

Q&A. Mika Sutinen, strategia, kulttuuri ja johtaminen

Tässä jaksossa vakiovieraamme, strategiaentusiasti ja hallitusammattilainen, Mika Sutinen vastaa kuulijakysymyksiin kulttuurista, viestinnästä ja johtamisesta. Haastattelijana toimii Talentree Oy:n varatoimitusjohtaja Olli Paavola.

Pohdimme mm. kulttuurin ja strategian yhteensopivuutta, strategian merkitystä rekrytoinnissa ja johtamisen dialogisuutta. Kuulet myös, millainen strategiakirja on vielä kirjoittamatta.

content-image

Q&A Mika Sutinen, strategiatyö, tekoäly ja vastuullisuus

Tässä jaksossa vakiovieraamme Mika Sutinen vastaa kuulijakysymyksiin strategiatyöstä, tekoälystä ja vastuullisuudesta. Kysymme Mikalta, voiko strategian laatia viikossa, miten tekoäly muuttaa strategiatyötä ja mitä opittavaa pääomasijoitteisten yhtiöiden strategiatyöstä on? Kuulet myös, miten missiomme pelastaa strategia on edennyt. Haastattelijana jaksossa toimii Talentree Oy:n varatoimitusjohtaja Olli Paavola.

content-image

24 Juho Romakkaniemi, politiikka & strategiatyö

Keskustelemme Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen kanssa yhteiskunnallisesta ja poliittisesta tilanteesta hallitusneuvotteluiden aikana keväällä 2023. Pohdimme, mikä on valtiovallan rooli yritysmyönteisen yhteiskunnan tekemisessä, miten yritykset voivat strategiatyössään valmentautua tulevaan ja mitkä geopoliittiset riskit on hyvä huomioida. Keskusteluun nousevat mm. osaamistase, ennustettavuus ja yritysten rooli ekologisen kriisin ratkaisemisessa. Samalla kuulet, mitkä ovat Juhon odotukset tulevalle hallitusohjelmalle.

Juho Romakkaniemi on työskennellyt pitkään politiikan ja hallinnon puolella. Viimeiset viisi vuotta hän on toiminut Keskuskauppakamarin toimitusjohtajana. Sanojensa mukaisesti Romakkaniemeä draivaa halu vaikuttaa maailmaan arvojensa mukaisesti ja oppia jatkuvasti uutta.

content-image

23 Anniina Virta-Toikka, strateginen vastuullisuus

Tässä jaksossa vieraanamme on Konecranes Oyj:n vastuullisuusjohtaja Anniina Virta-Toikka, jonka kanssa keskustelemme vastuullisuuspuheen ja -ajattelun kehittymisestä yrityksissä ja siitä, miltä tulevaisuus vastuullisuusnäkökulmasta näyttää.
Anniina tarjoaa meille katsauksen yritysten vastuullisuuskenttään, joka on laajentunut merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Selvitämme, miten vastuullisuus kytketään yrityksen strategiaan ja arjen tekemiseen, ja miten Konecranesin on päivittänyt vastuullisuusohjelmaansa hiljattain. Keskusteluun nousevat lisäksi toimitus- ja arvoketjujen merkitys, regulaatio ja Anniinan kanta erillisiin vastuullisuusstrategioihin.

Anniina Virta-Toikka toimii Konecranesilla vastuullisuusjohtajana (CSO), ja on lisäksi työskennellyt yritysvastuun parissa logistiikka-alalla, elintarviketeollisuudessa ja WWF:llä.

content-image

22 Mika Sutinen, tulevaisuuteen katsova hallitustyö

Keskustelemme Mika Sutisen kanssa toimivasta ja tulevaisuuteen katsovasta hallitustyöstä. Käymme läpi omistajan tahtotilan konkretisoimista, toimivaa OHJ-ketjua sekä hallituksen roolia tuloksellisuuden ja tulevaisuuden varmistamisessa. Lisäksi pohdimme hallitustyön dynamiikkaa: puheenjohtajan merkitystä, hallituksen kokoonpanon jatkuvaa uudistamista ja hallitusammattilaisten roolin väliaikaisuutta. Keskustelemme myös siitä, miten voimme tunnistaa muutoksen merkit ja varmistaa, että yrityksen kilpailuetu säilyy: miten haastaa strategisia olettamuksia ja omia uskomuksia sekä tuoda asiakasymmärrys osaksi hallitustyötä? Kun maailma ympärillämme muuttuu, miten muutumme ollaksemme yhteensopivia muuttuvan maailman kanssa?

Mika toimii hallituksen puheenjohtajana lähes kymmenessä kotimaisessa kasvuyrityksessä, joihin lukeutuvat Luhta, Framery, Reaktor, SGN Group, Staria, Ellun kanat ja Kalpa Hockey, minkä lisäksi hän toimii hallituksen jäsenenä muutamassa yrityksessä. Lisäksi Mika kouluttaa säännöllisesti Kauppakamarin Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kursseilla.

content-image

21 Nando Malmelin, Radikaali uudistuminen

Keskustelemme Nando Malmelinin kanssa avoimesta ja uutta luovasta ajattelusta ja sen merkityksestä strategiatyössä. Käymme läpi, miten organisaatiot voivat kehittää kykyään uudistua ja pohdimme, miksi uudistumiskyvykkyyden kasvattaminen voi olla organisaatiolle haastavaa silloinkin, kun halua siihen löytyy. Samalla selviää, millaiset tavoitteet inspiroivat uudistumaan ja milloin strategia on riittävän radikaali.

Nando Malmelin on johdon konsultti ja valmentaja, joka tunnetaan luovuuden, uudistumisen ja johtamisen asiantuntijana. Nando johtaa uudistumista Capfulin kautta, toimii partnerina ja valmentaja Grow Partners Advisory and Consulting Oy:ssä sekä viestinnän dosenttina Helsingin yliopistossa.

content-image

20 Asta Raami, Intuitio strategiatyössä

Keskustelemme intuitiotutkija Asta Raamin kanssa siitä, miten mielemme käsittelee tietoa ja miten erilaiset tiedon muodot auttavat ratkaisemaan viheliäisiä ongelmia. Määrittelemme, mitä intuitio on, mitä se ei ole ja milloin siihen voi luottaa. Pohdimme, mitä pelipaikkaa intuitio voisi strategiatyössä pelata ja millaisia ohituskaistoja ja mahdollisuuksia se voi avata. Kuulet myös, mikä on leimallista nobelistien ja visionäärien ajattelulle ja miten lähteä hyödyntämään omaa intuitiota entistä vahvemmin.

Asta Raami on taiteen tohtori, joka tutki väitöskirjassaan intuition hyödyntämistä. Raami on opettanut ja tutkinut luovuuden kehittämistä ja yhteisöllistä tiedonrakentamista 15 vuotta, ja kirjoittanut teokset Älykäs intuitio sekä Intuitio3.

content-image

19 Kai Kaasalainen, tulevaisuuden ennakointi

Juttelemme Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalaisen kanssa tulevaisuuden ennakoinnin merkityksestä, hyödyntämistavoista ja työkaluista. Samalla selviää, millaisiin luokkiin yrityksiä voi jakaa sen perustella, miten ne suhtautuvat ennakointiin. Lisäksi pohdimme, miten tulevaisuustyössä saadaan katse pysymään riittävän lähellä. Lisäksi Kai kertoo, mihin kolmeen kysymykseen on olennaista vastata, jos tulevaisuustietoa haluaa lähteä hyödyntämään systemaattisesti ja vinkkaa helpon taulukointiharjoituksen, joka auttaa kartoittamaan tiedolla johtamisen nykytilaa sekä tavoitteita. Lopuksi kuulemme vielä, mikä on Foresight Factory.

content-image

18 Katri Vataja, megatrendit strategiatyössä

Megatrendit tarjoavat perusrungon yritysten tulevaisuustyölle. Tässä jaksossa keskustelemme Sitran ennakointi- ja strategiajohtaja Katri Vatajan kanssa vuoden 2023 megatrendeistä erityisesti yritysten näkökulmasta: millaisten haasteiden kanssa olemme tekemisissä ja miten rakentaa tulevaisuutta aktiivisesti. Sivuamme myös muita Sitran työkaluja, jotka helpottavat tulevaisuustiedon hyödyntämistä ja kytkevät sen arkeen.

Lisäksi keskustelemme mm. Sitran omasta strategiatyöstä, tulevaisuusresilienssistä ja hiljaisista signaaleista.

content-image

Pelastetaan strategia! – 4. Toteutus

Strategiatyön tärkein osuus on toteutus. Samalla se on todellinen akilleen kantapää yrityksille niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Tässä jaksossa pureudutaan strategisen muutoksen johtamiseen niin ajattelun, vastuunjaon kuin työkalujen osalta. Samalla läpivalaistaan toteutus-vaiheen tyypillisiä haasteita ja haastetaan sitkeään ja systemaattiseen strategiatyöhön.

Pelastetaan strategia! -erikoisjaksoissa käydään läpi strategiatyön vaiheet eli ymmärrys, näkemys, valinnat ja toteutus. Kunkin vaiheen ytimeen meidät johdattaa Talentree Oy:n konsultointiliiketoiminnan johtaja Kaisa Stigell ja hallitusguru Mika Sutinen.

content-image

Pelastetaan strategia! – 3. Valinnat

Strategiprosessissa valintojen tekeminen nojaa voimakkaasti aikaisempiin vaiheisiin eli ymmärrykseen yrityksen kivijalasta ja näkemykseen tulevasta. Valintoja tehdessä päätetään, miten aiomme muuttua maailman mukana, jotta hyödynnämme muutoksen eduksemme. Tässä jaksossa pureudutaan siihen, miten valintoihin tulisi suhtautua ja miten vaihe poikkeaa edellisistä osana strategiaprosessia.

Pelastetaan strategia! -erikoisjaksoissa käydään läpi strategiatyön vaiheet eli ymmärrys, näkemys, valinnat ja toteutus. Kunkin vaiheen ytimeen meidät johdattaa Talentree Oy:n konsultointiliiketoiminnan johtaja Kaisa Stigell ja hallitusguru Mika Sutinen.

content-image

Pelastetaan strategia! – 2. Näkemys

Kun ymmärrys nykyhetkestä on luotu, lähdetään muodostamaan näkemystä tulevaisuudesta. Näkemys-vaiheessa luodaan yhteinen tulevaisuuskuva, johon suunnitelma tulevaisuuden menestyksestä pohjaa. Tässä jaksossa keskustellaan siitä, miten näkemystä voi ruokkia, miten sen voi muotoilla ja miten vaihe linkittyy strategiaprosessin kokonaisuuteen.

Pelastetaan strategia! -erikoisjaksoissa käydään läpi strategiatyön vaiheet eli ymmärrys, näkemys, valinnat ja toteutus. Kunkin vaiheen ytimeen meidät johdattaa Talentree Oy:n konsultointiliiketoiminnan johtaja Kaisa Stigell ja hallitusguru Mika Sutinen.

content-image

Pelastetaan strategia! – 1. Ymmärrys

Strategiaprosessin aluksi on tärkeää luoda realistinen kuva yrityksen nykytilasta. Vaihe saatetaan kokea turhaksi, mutta sen myötä usein huomataan, että käsityksemme yrityksen menestystekijöistä on usein puutteellista, vanhaa ja tunteisiin nojaavaa. Tässä jaksossa paneudutaan napakasti ymmärrys-vaiheen merkitykseen ja menetelmiin, joilla ymmärrystä voi kerryttää.

Pelastetaan strategia! -erikoisjaksoissa käydään läpi strategiatyön vaiheet eli ymmärrys, näkemys, valinnat ja toteutus. Kunkin vaiheen ytimeen meidät johdattaa Talentree Oy:n konsultointiliiketoiminnan johtaja Kaisa Stigell ja hallitusguru Mika Sutinen.

content-image

17 Soile Lahti, kriisissä johtaminen

Keskustelemme Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Soile Lahden kanssa siitä, millaista on johtaa ja toteuttaa strategiaa poikkeusaikana. Mikä on korostunut valinnoissa niin viestinnän, tunneilmapiirin kuin ajankäytön johtamisen osalta? Puheeksi nousee erityisesti se, miten arvoista muodostuu kriisin yli kantava voima.

Aluehallintovirasto toimii kahdeksan ministeriön ohjauksessa ja vastaa siitä, että ihmisten perusoikeudet toteutuvat, kuntien lakisääteiset tehtävät tulevat hoidetuiksi ja toimintaympäristömme on turvallinen ja terveellinen. Lahden toimikaudelle ovat osuneet niin korona kuin Ukrainan sota, ja näkymä tulevaisuuteen on yhä sumea.

content-image

16 Kim Väisänen, Strategia sijoittajan silmin

Tässä jaksossa keskustelemme Kim Väisäsen kanssa siitä, miltä strategian toteuttaminen näyttää sijoittajan näkökulmasta. Käymme läpi Kimin kaavan hyvään strategiaan sekä yleisimmät sudenkuopat strategian muodostamisessa. Keskiöön nousevat selkeät kyllä/ei-valinnat ja käyttäytyminen.

Kim Väisänen on startup-sijoittaja, joka toimii 15 yrityksen hallituksessa. Lisäksi hän toimii keynote-puhujana, tietokirjailijana ja konsulttina.

content-image

15 Kaisa Stigell & Mika Sutinen, Strategiset olettamat

Strategiset olettamat ovat yksi strategiatyön kulminaatiopisteitä, sillä niiden pohjalta syntyvät strategiset valinnat ja se muutos, jota lähdetään tekemään. Tässä jaksossa ruodimme strategisten olettamien merkitystä, muodostamista ja käyttöä yhdessä Mika Sutisen ja Kaisa Stigellin kanssa. Mika ja Kaisa avaavat, miten olettamien avulla voi perustella ja juurruttaa strategiaa, ja miten ne auttavat katsastamaan strategian pitävyyden säännöllisesti. Keskustelemme myös siitä, miten olettamien avulla käännetään tulevaisuudessa näkyvät muutokset menestyksen mahdollisuuksiksi ja yhteisestä näkemyksestä viestimällä luodaan turvan tunnetta.

Kaisa Stigell on Talentree Oy:n konsultointiliiketoiminnan johtaja ja muutosjohtamisen konkari. Mika Sutinen taas on podcastimme vakiovieras, useiden kotimaisten kasvuyritysten hallituksen puheenjohtaja ja toinen Pelastetaan strategia! -kirjan kirjoittajista.

content-image

14 Juho Nummela, näkemyksen muodostaminen

Keskustelemme Suomen maineikkaimmaksi valitun yrityksen, Ponssen, toimitusjohtaja Juho Nummelan kanssa strategian ja etenkin näkemyksen muodostamisesta. Pohdimme toimintaympäristöanalyysin ja skenaariotyön tärkeyttä erityisesti hallinnan tunteen näkökulmasta ja käymme läpi seikkoja, joista ymmärrys kokonaismarkkinan kehittymisestä Ponssella rakentuu. Jakson aikana tutustumme myös brutaaleihin faktoihin, Nike swoosh -skenaarioon ja Ponssen menestyksen DNA:han.

content-image

13 Mika Sutinen, strategian toimeenpano

Paneudumme strategiatyön moniottelija Mika Sutisen kanssa strategian toteuttamiseen arjessa. Pohdimme, miten muutos motivoi ja säilyttää momentuminsa ja miten strategiatyötä tehdään onnistuneesti yhdessä. Käymme läpi MWB- eli must-win-battle-mallin hyötyjä strategian toteuttamisen mallina ja avaamme, millainen on hyvin muotoiltu MWB. Keskustelun myötä oivallat, millainen avainpelaaja monesta organisaatiosta yhä puuttuu, mikä merkitys viestinnällä on ja miten mittarimatoperspektiivi kurottaa onnistuneesti tähtiin. Lisäksi kuulet Mikan mahtavimman mokan strategiatyön osalta.

content-image

12 Mirka Palm, OKR-malli strategian toteuttamisessa

Kotipizza Group otti OKR-mallin käyttöön ”ihmisten vuoksi”. Tässä jaksossa juttelemme Kotipizza Groupin Chief People & Culture Officer Mirka Palmin kanssa siitä, mitä Kotipizzalla on kahden OKR-vuoden aikana opittu. Pohdimme, miten mallia on muokattu omannäköiseksi, miksi kvartaalit vaihtuivat tertiileiksi ja missä vielä riittää johtoryhmälläkin harjoiteltavaa. Avaamme Kotipizzan strategisia tavoitteita (O) ja avaintuloksia (KR) kahden kivijalan, asiakkaan ja työntekijän kautta. Kuulet konkreettiset esimerkit vuosi- ja tertiilitavoitteista sekä sen, miten tavoitteiden ympärille on organisoiduttu.

content-image

11 Siamäk Naghian, Inhimillinen johtaminen

Keskustelemme Genelecin toimitusjohtaja Siamäk Naghianin kanssa yrityksen tarinaan kytkeytymisestä vahvan tarkoituksen ja henkilökohtaisten merkitysten kautta. Puhumme siitä, kuinka johtaminen on jatkuvasti tilanne- ja yksilöpohjaista kustomointia ja kuinka yrityksen strategiaa toteutetaan yhdessä. Lisäksi palastelemme syväosaamiseen perustuvan yrityksen pitkäjänteistä toiminta ja sitä, miten kilpailuetu muodostuu pienien virtojen yhdistymisestä.

Siamäk Naghian on Genelec Oy:n toimitusjohtaja, jonka elämästä on kirjoitettu myös kirja Siamäk Naghianin uskomaton elämä – Tuulen kieltä etsimässä (2021).

content-image

10 Aku Varamäki, Työntekijäkokemuksen kehittäminen

Tässä jaksossa keskustelemme työpäivämuotoilija Aku Varamäen kanssa siitä, millainen kulttuuri ja johtaminen auttaa yrityksiä onnistumaan kompleksisessa maailmassa ja miten työntekijäkokemusta on hyvä lähteä kehittämään, jotta se tukee niin yksilöiden hyvinvointia kuin strategian toteutumista. Sivuamme myös osaamisen kehittämistä bisneskriittisenä, mutta usein unohdettuna näkökulmana silloin, kun pohditaan työn tekemisen ja yhdessä olemisen tapoja ”uudessa normaalissa”.

Aku Varamäki on Workday Designers -yrityksen toinen perustaja, joka luo parempaa työelämää muotoilun keinoin. Aku on myös suosittu puhuja ja esiintyjä sekä Futureproof – Tulevaisuuden työkirjan (2019) kirjoittaja.

content-image

09 Paula Kilpinen, Inhimillinen strategia

Inhimillinen strategia -teoksen kirjoittanut Paula Kilpinen kertoo, miksi strategia pitää henkilökohtaistaa, millaista johtamista se edellyttää ja millaisia kyvykkyyksiä menestyvältä yritykseltä vaaditaan. Kyvykkyyksistä väitellyt Kilpinen avaa lisäksi, miten kyvykkyyksien johtaminen linkittyy olennaisesti sekä kulttuuriin että strategiaan.

Paula Kilpinen on johdon neuvonantaja, coach ja hallitusammattilainen, joka toimii johtajien kanssakulkijana kohti inhimillisempää strategiaa ja johtamista.

content-image

08 Mikko Isotalo, Omistajastrategia perheyhtiössä

Keskustelemme Lujabetoni Oy:n toimitusjohtaja Mikko Isotalon kanssa omistajastrategiasta perheyhtiössä: millainen perinne Luja-yhtiöiden toimintaa määrittää ja miten Luja suhtautuu perheyhtiöiden sudenkuoppiin kuten riskien karttamiseen. Pohdimme omistajien rooleja ja jatkuvaa keskustelua tahtotilasta. Lisäksi kuulemme, mitä valintoja Luja on tehnyt toisin kuin toimialalla tyypillisesti.

Luja on kolmannen polven perheyritys ja yksi Suomen suurimmista rakennusalan yrityksistä. Luja-yhtiöissä, joihin kuuluvat Lujatalo Oy, Lujabetoni Oy ja Fescon Oy, työskentelee yli 1 900 ammattilaista.

content-image

07 Katriina Juntunen, Strategiatyö kasvuyrityksissä

Keskustelemme Katriina Juntusen kanssa siitä, mihin suuntaan kasvuyritysten strategiatyötä kannattaisi 2020-luvulla viedä. Samalla käy ilmi, mikä merkitys tässä ajassa on kyvykkyysstrategialla ja jatkuvalla kasvuaihioiden tunnistamisella. Lisäksi kuulet, mikä on Kasvuryhmän resepti kasvuun.

Kasvuryhmä on keskisuurten yritysten yhteisö, joka kiihdyttää yritysten kasvua ja uudistumista vertaissparrauksen keinoin, Suomen hyvinvoinnin parantamiseksi. Katriina Juntunen toimii Kasvuryhmän toimitusjohtajana.

content-image

06 Taru Tujunen, Ymmärrettävä strategia

Ellun Kanojen toimitusjohtaja Taru Tujusen kanssa jutellaan osallistavasta strategiatyöstä, strategian vaikuttavasta viestinnästä ja vastuullisuudesta. Kuulet Tarun simppelin reseptin onnistuneeseen strategiatyöhön ja luottamuksen rakentamiseen. Pohdimme myös, miten rakennetaan kulttuuria, joka mahdollistaa muutoksen – ja mikä merkitys strategian juurruttamisessa on hyvällä viestinnällä.

Ellun Kanat on näkemyksellinen konsulttitoimisto, joka auttaa yrityksiä muutosjohtamiseen, brändiin ja viestintään liittyvissä asioissa.

content-image

05 Markku Kosonen, Data ja kasvuajattelu

Keskustelemme M Roomin toimitusjohtaja Markku Kososen kanssa datan hyödyntämisestä liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämisessä sekä OKR-mallista kehityksen vauhdittajana. Samalla selviää, miten McDonald’sin entinen toimitusjohtaja Ed Rensi sparrasi Markkua vuonna 2015 ja mitä yhtäläisyyksiä Markku näkee M Roomin ja Netflixin välillä. M Room on miesten parturiliike, jolla on 65 liikettä Suomessa ja toimintaa useissa maissa.

M Room on rohkea ja kunnianhimoinen yritys, joka on tunnettu datan hyödyntämisestä. Yhtiö pystyy mm. ennustamaan kysyntänsä kuluttajabisneksessä poikkeuksellisen tarkasti.

content-image

04 Mikko Laakkonen, Strategiatyö perheyhtiössä

Keskustelumme Mikko Laakkosen kanssa alkaa kriisistä, joka teki strategian tarpeen näkyväksi Hydroline Oy:ssä. Mikko avaa, miten perheyhtiössä nykyisin käydään jatkuvaa keskustelua strategiasta ja omistajastrategiasta sekä ajatuksiaan osallistumisesta, joustavuudesta ja strategiatyön haasteista.

Hydroline on hydraulisylintereiden suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut, 60-vuotias perheyritys, jonka liikevaihto liikkuu 60 miljoonan euron tuntumassa. Mikko Laakkonen on yrityksen toimitusjohtaja kolmannessa polvessa.

content-image

03 Jere Räisänen, Yrityskaupat ja -järjestelyt

Keskustelemme Jere Räisäsen kanssa visiolähtöisestä tavoitteiden asettamisesta ja kansainvälisen kasvun tekemisestä erityisesti yrityskauppojen ja -yritysjärjestelyiden kautta. Selvitämme, millaisia kriteerejä Elcolinella yrityskauppoihin liittyy ja miten ne tukevat konsernin M&A-strategiaa. Kuulet myös, milloin kiinnostus vastapuoleen sammuu nopeasti.

Jere Räisänen on 20-vuotiaan Elcoline Groupin toinen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Elcoline on teollisuuden ulkoistettuun kunnossapitoon ja asennusprojektiliiketoimintaan erikoistunut yritys, jonka keskimääräinen kasvuprosentti 2013–2021 oli 47 %.

content-image

02 Mika Sutinen, strategiset valinnat

Tässä jaksossa keskustellaan Mika Sutisen kanssa valinnoista, joilla Musti & Mirri nostettiin rapakunnosta yli miljardin euron arvoiseksi yhtiöksi. Kuulet myös, mitä yli 25 vuotta strategiatyötä ovat Mikalle opettaneet, miksi emme uskalla kysyä asiakkaan mielipidettä ja mihin moni johtaja kompastuu, kun yritys kasvaa. Lopuksi käy ilmi, mitä yhteistä on suunnistuksella ja strategiatyöllä – ja miten tämä liittyy ”johtamisen skitsofreniaan”.

Mika Sutinen on strategiaguru ja hallitusammattilainen, joka toimii Vaaka Partnersin industrial partnerina sekä 11 yhtiön hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä ml. Luhta, Reaktor, Framery, Jungle Juice Bar ja SGN Group.

content-image

01 Simo Valakari, Kuopion Palloseura

Simo Valakari on nykyaikaisiin valmennusmetodeihin uskova huippuvalmentaja, joka valmentaa Kuopion Palloseuran Veikkausliigajoukkuetta. Tässä jaksossa keskustellaan siitä, miten strategiatyö linkittyy huippu-urheiluun ja sen johtamiseen ja mitä strategian toimeenpano joukkueurheilun eri tasoilla tarkoittaa. Samalla selviää, miten selkeä strategia tuo turvaa ja mahdollistaa tuloksellisen päätöksenteon.

content-image