Sisältöön sitemap
bg

Vaikuttava strategiatyö perustuu dialogiin

”Kommunikaation lähtökohta on pyrkimys hyvään tulkintaan”

Ellun Kanojen toimitusjohtaja Taru Tujunen avaa ajatuksiaan osallistavasta strategiatyöstä, strategian vaikuttavasta viestinnästä ja vastuullisuudesta. Kuuntele tai katso jakso alta. Pääkohdat ovat ohessa myös tekstinä.

Osallistava strategiatyö on luottamuksen osoitus

Taru Tujusen mukaan strategian pohdinta nähdään helposti vain johdon harjoituksena eikä henkilökuntaa osallisteta aidosti. Tämä aiheuttaa ongelmia strategian jalkauttamiseen, luottamukseen ja henkilökunnan pitovoimaan.

Yritykset ajattelevat vain vähän sitä, että niiden pitää nauttia myös henkilökunnan luottamusta, koska se on tärkeä sidosryhmä siinä missä asiakkaatkin. Henkilöstöä osallistava strategiatyö auttaa rakentamaan tätä luottamusta. ”Siitä syntyy hyvä työnantajamielikuva, tyytyväisiä työntekijöitä ja pitovoimaa henkilökuntaan maailmassa, jossa on koko ajan vähemmän osaajia ja yhä useampi miettii työpaikan vaihtoa”, Tujunen kertoo. Osallistava strategiatyö on luottamuksen osoitus.

Tujunen tuo esiin, että strategiatyössä on tärkeä suhtautua paitsi toisiin myös tuntemattomaan. Strategiatyön ydin on muutoksen tekeminen, mutta etukäteen ei vielä tiedä, mitä on tulossa. Siitä huolimatta pitää pystyä luottamaan toisiin ja siihen, että valinnat ovat oikeita. ”Jos ottaa alusta kaikki mukaan, matka tuntemattomaan on helpompi”, Tujunen kertoo. Osallistavan strategiatyön ajatus on nimenomaan siinä, että yhdessä tekeminen lisää luottamusta ja näin muutos on ongelmattomampi.

”Vaikea kieli on tapa peittää ajatuksen puute”

Tujusen mukaan perusajatus on, että jos viesti ei mene perille, vika on yleensä lähettäjässä eikä vastaanottajassa. Yrityksen strategian tekemiseen liittyy usein vaikea kieli ja tietyt sanat. Emme kuitenkaan ole varmoja siitä, ymmärrämmekö ne samalla tavalla. ”Emme uskalla käyttää yksinkertaista kieltä, koska ajattelemme, että se tekee meistä hölmöjä tai sitten meillä ei ole taustalla sitä oikeaa ajatusta. Vaikea kieli on tapa peittää ajatuksen puute”, Tujunen kertoo.

Strategian jalkauttamisessa ydinkysymys on vaikuttavassa viestinnässä ja siinä, mitä tehdään tulevaisuudessa eri tavalla. Jos strategian on tehnyt vain johto, se ei jalkaudu. Strategiaprosessissa tärkeää on dialogisuus, strategian kommunikoitavuus ja yrityskulttuuri. Jos yrityskulttuuri ei tue strategiaa ja jos strategia ei tue muutoksen syntyä, hienokaan strategia ei toteudu.

Tujunen on sitä mieltä, että kulttuuria rakennetaan tekemällä strategiaa yhdessä, käyttämällä helppoa kieltä ja sallimalla erimielisyydet. Hyvä strategia miettii juurrutuksen tuosta näkökulmasta. Myös raatorehellinen analyysi siitä, missä nyt ollaan, koskee kulttuuria. On johdon tehtävä määritellä kulttuuria ja sen reunaehtoja.

Vastuullisuus ja työnantajamielikuva kulkevat käsi kädessä

”Vastuullisuus kiteytyy edelläkävijyyteen. Olemalla oikeasti vastuullinen tuot vastuullisuuden liiketoiminnan ytimeen”, Tujunen toteaa. Tämä näkyy siinä, miten yrityksessä vastataan esimerkiksi ilmastonmuutokseen.

Vastuullisuus liittyy myös työnantajamielikuvaan. Tujusen mukaan korona muutti työnantajien ja työntekijöiden välistä suhdetta. Kun tähän yhdistää globaalin työntekijäpulan, työnantajamielikuva on entistä tärkeämpi, jotta yrityksellä on tarpeeksi kyvykkäitä työntekijöitä myös tulevaisuudessa. Työnantajamielikuva on myös strategiassa. Ne yritykset voittavat, jotka uskaltavat olla edelläkävijöitä ja joilla on kyky johtaa sekä viedä kohti muutosta.

Myös työn merkityksellisyys on tärkeää. Tujunen uskoo, että sitä voidaan tuoda joka työpaikkaan ja joka työhön. Työn merkityksellisyys on kuitenkin asia, joka on relevantti nimenomaan työkontekstissa. Tärkeää on se, että yksilö itse tuntee sen, mikä motivoi. ”Sitä on tosi hankala ulkoistaa”, Tujunen kiteyttää.

Tiivistetysti: Osallistava strategiatyö rakentaa luottamusta, joka on strategian maaliin pääsemisen ja jalkauttamisen edellytys. Yhdessä tekeminen ja työntekijöiden huomioiminen ovat tärkeitä myös strategian vaikuttavassa viestinnässä, vastuullisuudessa ja työnantajamielikuvan rakentamisessa.

Onnistu strategiatyössä

TARU TUJUNEN

• Konsulttiyritys Ellun Kanojen toimitusjohtaja
• Koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri (erityisopettaja)
• Poliitikko vuosina 2006–2014

Liity pelastuspartioon!

Yritykset eivät koskaan ole valmiita. Sama pätee strategiatyöhön: aina on tilaa kehittymiselle. Ja se, jos mikä, tekee tästäkin lajista loppumattoman kiinnostavan!

Pelastuspartioon liittymällä viet omaa strategiatyötäsi eteenpäin ja saat ympärillesi strategiatyöstä innostuneen yhteisön, jonka kanssa sparrailla ajatuksiasi. Kyseessä on avoin Facebook-ryhmä, jossa käydään aktiivista ja inspiroivaa keskustelua strategiasta.

content-image

Artikkelit

thumb
17/03/2023
Strategiatyö kaipaa yhteyttä arkeen
thumb
07/02/2023
MWB-malli kasvun työkaluna
thumb
13/01/2023
Strategian toteuttaminen MWB-mallilla
thumb
13/01/2023
OKR-malli antaa selkeän tavan puhua strategiasta
thumb
07/12/2022
Strategia on yrityksen tapa elää
thumb
07/11/2022
Työntekijäymmärrys tukee strategian toteutumista
thumb
15/09/2022
Strategiatyön dialogisuus
thumb
13/09/2022
FOIBEKARTANO: Hyvän elämän yhteisö ikäihmisten kotina
thumb
16/08/2022
Nordic Business Forum: Strategia on teoria, joka pitää testata
thumb
16/08/2022
Validia: Strategiaprosessi on myös iso viestintäprosessi
thumb
05/07/2022
Kriisi pysäytti miettimään strategiaa
thumb
20/06/2022
Kasvustrategian avulla kohti korkeuksia
thumb
10/06/2022
Strategian toteuttaminen on systematiikkaa
thumb
03/06/2022
QVIK: Olisimme voineet lähteä strategiatyöhön paljon aiemmin
thumb
03/06/2022
ALVA: Strategiatyön ydin on löytää keinot päästä valittuun päämäärään
thumb
27/05/2022
KuPS: Strategiaa huippu-urheilusta yritysmaailmaan
thumb
21/02/2022
ELCOLINE: Maaliin pääsy varmistetaan oikeiden ihmisten kautta
thumb
11/02/2022
Strategian laatiminen voi olla helppoa ja käytännönläheistä
thumb
03/02/2022
MESSUKESKUS: Pidä yritys aina kilpailukykyisenä
thumb
16/12/2021
KASVURYHMÄ: Tulevaisuudesta tähän päivään – ja takaisin tulevaisuuteen
thumb
25/10/2021
PENTIK: Ei mystifioida strategiaa
thumb
21/09/2021
KPA Unicon: Strategiatyötä ei meillä tehdä salaseurassa
thumb
02/09/2021
Kirja on nyt julki! Katso julkkari-liven tallenne
thumb
29/07/2021
PONSSE: Meille asiakaslähtöisyys on elämäntapa
thumb
26/07/2021
INNOFACTOR: Olen aina ollut strategiauskovainen