Sisältöön sitemap
bg

Strategian toteuttaminen MWB-mallilla

Olennaista on erottaa elintärkeät asiat tärkeistä

Tässä jaksossa Antti Haapakorvan kanssa keskustelee Talentreen hallitus- ja strategiakonkari Mika Sutisen kanssa. Keskustelu keskittyy muun muassa must-win-battle-mallin vahvuuksiin sekä strategiaviestinnän tärkeyteen.

Must-win battlen suoraviivaisuus viehättää

Mika Sutista viehättää must-win-battle-mallissa erityisesti sen suoraviivaisuus suhteessa valintoihin varsinkin organisaatioissa, joiden strategiatyön kypsyysaste on vielä matala. Myös MWB:n johdonmukaisuus ja strategian päätöksenteon ketju ovat Sutisen mieleen.

Sutisen mukaan strategiaprosessissa tehdään aina valintoja ja jätetään jotain valitsematta. Sen jälkeen voidaan määritellä organisaatiossa muutos, jotta se olisi kilpailukykyinen tulevaisuudessa. Tältä pohjalta katsottuna MWB:n tunnistaminen ja määrittely on todella suoraviivaista. ”On helppo nähdä strategiassa päätöksentekoketju.” Ketjuun kuuluu siis ymmärrys, näkemys, valinnat sekä toteutuksen projektit. ”On helppo piirtää eteenpäin ja taaksepäin.”

Millainen on hyvin muotoiltu battle?

Sutisen mukaan yksittäisen battlen täytyy olla konkreettinen, mitattava, aina aikaan sidottu ja selkeästi priorisoitu. Lisäksi sen pitää olla sellainen, jonka onnistumista on mahdollista juhlia.

Sutinen tuo esiin, että battlen mitattavuus ei aina tarkoita yksiselitteistä mittaamista. ”Me ei voida hirttäytyä siihen, että me hyväksytään vain asioita, jotka on konkreettisesti mitattavia.” Sutisen mukaan suurin valintaperuste on se, että battle on elintärkeä strategisessa muutoksessa.

Miten ylätasolta päästään sitten paremmin konkretiaan? Sutisen mukaan tämä vaatii raakaa priorisointia. On tärkeää muistaa, että must-win-battlen tehtävä on viestiä, mitkä ovat ne kaikkein tärkeimmät asiat, mutta eivät ainoat asiat, jotka organisaatiossa tapahtuvat. ”Iso pihvi tässä kokonaisuudessa on juuri siinä, että löytää elintärkeät asiat tärkeiden joukosta.”

Sutisen mukaan on kuitenkin iso riski, että asia menee poliittiseksi. Jokaisella johtoryhmällä on omat tärkeät asiansa. Tämä vaatii johtoryhmän jäseniltä ymmärrystä siitä, että heidän tehtävänsä on tukea myös muiden johtoryhmien asioiden etenemistä, välillä vuosiakin.

Strategian viestintä on tärkeää

Sutinen korostaa strategian viestinnän tärkeyttä: strategian pitää olla ymmärrettävä, johdonmukainen, yhteisesti omistettava, innostava ja sitouttava. Täytyy kuitenkin huomioida, että ihmiset eivät omaksu asioita samalla tavalla. Näin ollen heille pitäisi tarjota vaihtoehtoisia tapoja viestiä ja erilaisia syötteitä samoista asioista.

Sutinen nostaa esiin myös motivaation. Motivaation kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että ihmisillä on aito tunne asioiden etenemisestä. Eteneminen on valtavan voimaannuttava sekä yksilölle että ryhmälle, ja viestinnän olisi hyvä keskittyä siihen. On myös tärkeää, että viestiä toistetaan, ja luovilla tavoilla voi muistuttaa, mihin ollaan menossa. Viestinnän formaatti voi olla kuitenkin mikä tahansa.

Sutisen mukaan yksi tärkeä asia viestinnässä on myös se, että muutkin kuin toimitusjohtaja tai strategiasta vastaava voivat seurata ja olla vastuussa kommunikaatiosta. Mitä enemmän organisaatiotasoja, sitä enemmän täytyy jakaa vastuuta. On tärkeää tehdä ihmisille yksiselitteiseksi se, että myös tiimiesimiehet täytyy innostaa perustelemaan asioita strategian kautta.

MWB-malli kytkee teot ja perustelut

Must-win battle -mallin vahvuuksia ovat suoraviivaisuus, johdonmukaisuus ja selkeä päätöksenteon ketju. Myös yksittäinen battle noudattaa samaa kaavaa, ja hyvin muotoiltu battle onkin konkreettinen, mitattava, aina aikaan sidottu ja selkeästi priorisoitu. Lisäksi sen pitää olla sellainen, jonka onnistumista on mahdollista juhlia.

Myös strategian viestintä on tärkeää. Strategian pitää olla ymmärrettävä, johdonmukainen, yhteisesti omistettava, innostava ja sitouttava.

MIKA SUTINEN
  • 11 yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai jäsen, ml. Talentree
  • pääomasijoittaja Vaaka Partnersin industrial partner
  • pitkän linjan toimitusjohtaja, mm. Mustin ja Mirrin 2010–2017

Liity pelastuspartioon!

Yritykset eivät koskaan ole valmiita. Sama pätee strategiatyöhön: aina on tilaa kehittymiselle. Ja se, jos mikä, tekee tästäkin lajista loppumattoman kiinnostavan!

Pelastuspartioon liittymällä viet omaa strategiatyötäsi eteenpäin ja saat ympärillesi strategiatyöstä innostuneen yhteisön, jonka kanssa sparrailla ajatuksiasi. Kyseessä on avoin Facebook-ryhmä, jossa käydään aktiivista ja inspiroivaa keskustelua strategiasta.

content-image

Artikkelit

thumb
17/03/2023
Strategiatyö kaipaa yhteyttä arkeen
thumb
07/02/2023
MWB-malli kasvun työkaluna
thumb
13/01/2023
Strategian toteuttaminen MWB-mallilla
thumb
13/01/2023
OKR-malli antaa selkeän tavan puhua strategiasta
thumb
07/12/2022
Strategia on yrityksen tapa elää
thumb
07/11/2022
Työntekijäymmärrys tukee strategian toteutumista
thumb
15/09/2022
Strategiatyön dialogisuus
thumb
13/09/2022
FOIBEKARTANO: Hyvän elämän yhteisö ikäihmisten kotina
thumb
16/08/2022
Nordic Business Forum: Strategia on teoria, joka pitää testata
thumb
16/08/2022
Validia: Strategiaprosessi on myös iso viestintäprosessi
thumb
05/07/2022
Kriisi pysäytti miettimään strategiaa
thumb
20/06/2022
Kasvustrategian avulla kohti korkeuksia
thumb
10/06/2022
Strategian toteuttaminen on systematiikkaa
thumb
03/06/2022
QVIK: Olisimme voineet lähteä strategiatyöhön paljon aiemmin
thumb
03/06/2022
ALVA: Strategiatyön ydin on löytää keinot päästä valittuun päämäärään
thumb
27/05/2022
KuPS: Strategiaa huippu-urheilusta yritysmaailmaan
thumb
21/02/2022
ELCOLINE: Maaliin pääsy varmistetaan oikeiden ihmisten kautta
thumb
11/02/2022
Strategian laatiminen voi olla helppoa ja käytännönläheistä
thumb
03/02/2022
MESSUKESKUS: Pidä yritys aina kilpailukykyisenä
thumb
16/12/2021
KASVURYHMÄ: Tulevaisuudesta tähän päivään – ja takaisin tulevaisuuteen
thumb
25/10/2021
PENTIK: Ei mystifioida strategiaa
thumb
21/09/2021
KPA Unicon: Strategiatyötä ei meillä tehdä salaseurassa
thumb
02/09/2021
Kirja on nyt julki! Katso julkkari-liven tallenne
thumb
29/07/2021
PONSSE: Meille asiakaslähtöisyys on elämäntapa
thumb
26/07/2021
INNOFACTOR: Olen aina ollut strategiauskovainen