Sisältöön sitemap
bg

Strategia on yrityksen tapa elää

”Strategiaan kuuluu pysähtyminen”

Siamäk Naghianin mukaan usein luullaan, että strategia on viisaiden ihmisten määrittelemä toimintaohje. Tällainen lähestymistapa ei kuitenkaan päde. ”Paras tilanne on, kun sekä yksilö että organisaatio ymmärtävät syvästi, että strategia on meidän tapa elää. Se on tarkoitus, jonka takia eletään. Se on strategian ydin.”

Naghian kertoo strategian olevan sitä, kun lähdetään viemään unelmia ja visioita osaksi ihmisten elämää. Strategia on myös sitä, että otetaan etäisyyttä, pidetään tauko ja pysähdytään. Naghianin mukaan siihen kuuluu myös havaitsemiskyvyn laajentaminen ja eri tavalla ajattelu. Strategian ymmärtäminen tätä kautta on erittäin kriittistä muuttuvassa maailmassa.

Naghianin mukaan strategiassa on tiettyjä elementtejä, joita pitää olla. Ensinnäkin pitää tietää, mikä on yrityksen tarkoitus ja missä se on hyvä. Tämä riippuu yrityksestä ja yritystyypistä. Toisekseen täytyy tietää, keitä asiakkaat ovat. Lisäksi heitä pitää ymmärtää aidosti. Vasta sen jälkeen siirrytään tekniselle puolelle ja mietitään, miten asiakkaan ongelma ratkaistaan ja miten siitä viestitään. Asiakastarpeen ymmärtäminen tulee siis ensin, teknologiset ratkaisut vasta sen jälkeen.

Naghian itse lähestyy strategiaa miettimällä sitä, millainen tulkinta yksilöillä on organisaation strategiasta. ”Tulkinta on tärkeä, koska meillä kaikilla on oma tapa tulkita asioita.” Hänen mielestään on olennaista miettiä, miten yksilö omaksuu strategian ja onko sinut sen kanssa.

Miten tehdä valintoja, jotka kestävät maailman muutoksen?

Naghianin mukaan muuttuvassa toimintaympäristössä korostuu yrityksen ydinjuttu. Ankkurina toimii ajatus siitä, miksi yritys on olemassa ja mikä sen tarkoitus on. Naghianin mukaan strategiassa konteksti on aina tärkeä, ja tämä liittyy myös johtamiseen. Johtaminen on aina kustomointia ja tilannejohtamista.

Täytyy myös miettiä, miten yrityksessä mukana olevat ihmiset kokevat merkityksellisyyttä. Vaikka yrityksessä olennaista on myös taloudellinen näkökulma, se ei ole yrityksen päämäärä. Yrityksen tarkoitukseen pitäisi sitoa nimenomaan merkityksellisyys.

Miten sitten yrityksen kannattaa toimia muuttuvassa ympäristössä? Naghianin mukaan pitää olla koko ajan täytyy olla hereillä ja oppia. Nämä liittyvät yrityksen johtamiseen, jossa pätevät Naghianin mielestä samat asiat kuin taiteen ja musiikin tekemisessä: aluksi ei tiedä, mitä on tulossa, mutta tuntuma ohjaa. Myös tekniikka on olemassa, ja sitten tilanteen mukaan lähdetään improvisoimaan.” ”Huomio pitää olla siinä, että haluan tehdä jotain, jolla on merkitystä ja joka on ainutlaatuinen”, Naghian valottaa.

Myös johtajan täytyy oppia. Naghianin mukaan johtamisen ydintä on laskeutua muiden kanssa samalle tasolle oppimaan. ”Näen paikaltani, miten kaikki toimii.” Jokaisella on olennainen rooli lopputuloksen kannalta. ”Pitää osata myös hyödyntää diversiteettiä.” Naghianin mukaan jokaisella ihmisellä on omat osaamisensa, ja johtaminen tuo nämä esiin. Strategia on siis jatkuvaa oppimista, mutta se ei tarkoita sitä, ettei ole suuntaa.

Miten saada kilpailuetua?

Naghianin mukaan yrityksen toiminnan pitää olla pitkäjänteistä ja kaikkien sitoutuneita, jos haluaa olla paras. Genelecille on todella tärkeää, että se pystyy rakentamaan yhteistyötä pitkäjänteisesti toimittajaverkoston kanssa.

”Me rakennamme pitkäjänteisiä suhteita toimittajaverkoston, kansainvälisen toimittajaverkoston ja kansainvälisen jakelukanavan verkoston kanssa.” Naghian kertoo. Hänen mukaansa toimittajaverkostosta muodostuu kehittämisen ja innovaation voimavara.

Naghian korostaa myös osaamisen merkitystä yrityksensä eri toiminnoissa, niin tuotannossa kuin markkinoinnissa ja myynnissäkin. ”Meidän toiminnan kannalta on ratkaisevaa se, että osaa rakentaa kansainvälisiä suhteita ja verkostoja tekemisen kontekstissa.” Naghian kertoo.

Kilpailuetu saadaan, kun (ydin)osaaminen, ihmisten luovuus ja arjessa oppiminen yhdistyvät toiminnan kautta. Nämä ovat siis pieniä virtoja, jotka yhdistyvät. Sitä on muiden hankala kopioida.

Strategia onnistuu parhaiten tekemällä sitä yhdessä

”Jokainen yksilö tuo arvokkaita asioita strategiaan, koska jokaisella yksilöllä on paljon osaamista,” Naghian valottaa. Strategia onnistuu parhaiten tekemällä sitä yhdessä. Naghianin mukaan yhdessä tekemisessä on tärkeää, että ympäristö rakennetaan niin, että yksilö kokee olonsa turvalliseksi ja pystyy avoimesti tuomaan esiin myös erilaiset ajatukset ja olemaan aidosti se, joka on.

Jos tähän yhdessä rakentamiseen päästään, ollaan hyvin pitkällä strategian toteuttamisessa. ”Strategia toteutuu vain ihmisten kautta”, Naghian kiteyttää.

Teksti: Tiina Piironen

Onnistu strategiatyössä

SIAMÄK NAGHIAN
  • Iisalmelaisen kaiutinvalmistaja Genelecin toimitusjohtaja
  • Syntyi Iranissa ja muutti Suomeen opiskelemaan vuonna 1986
  • Tekniikan tohtori
  • Valittu vuonna 2018 vuoden yritysjohtajaksi

Liity pelastuspartioon!

Yritykset eivät koskaan ole valmiita. Sama pätee strategiatyöhön: aina on tilaa kehittymiselle. Ja se, jos mikä, tekee tästäkin lajista loppumattoman kiinnostavan!

Pelastuspartioon liittymällä viet omaa strategiatyötäsi eteenpäin ja saat ympärillesi strategiatyöstä innostuneen yhteisön, jonka kanssa sparrailla ajatuksiasi. Kyseessä on avoin Facebook-ryhmä, jossa käydään aktiivista ja inspiroivaa keskustelua strategiasta.

content-image

Artikkelit

thumb
17/03/2023
Strategiatyö kaipaa yhteyttä arkeen
thumb
07/02/2023
MWB-malli kasvun työkaluna
thumb
13/01/2023
Strategian toteuttaminen MWB-mallilla
thumb
13/01/2023
OKR-malli antaa selkeän tavan puhua strategiasta
thumb
07/12/2022
Strategia on yrityksen tapa elää
thumb
07/11/2022
Työntekijäymmärrys tukee strategian toteutumista
thumb
15/09/2022
Strategiatyön dialogisuus
thumb
13/09/2022
FOIBEKARTANO: Hyvän elämän yhteisö ikäihmisten kotina
thumb
16/08/2022
Nordic Business Forum: Strategia on teoria, joka pitää testata
thumb
16/08/2022
Validia: Strategiaprosessi on myös iso viestintäprosessi
thumb
05/07/2022
Kriisi pysäytti miettimään strategiaa
thumb
20/06/2022
Kasvustrategian avulla kohti korkeuksia
thumb
10/06/2022
Strategian toteuttaminen on systematiikkaa
thumb
03/06/2022
QVIK: Olisimme voineet lähteä strategiatyöhön paljon aiemmin
thumb
03/06/2022
ALVA: Strategiatyön ydin on löytää keinot päästä valittuun päämäärään
thumb
27/05/2022
KuPS: Strategiaa huippu-urheilusta yritysmaailmaan
thumb
21/02/2022
ELCOLINE: Maaliin pääsy varmistetaan oikeiden ihmisten kautta
thumb
11/02/2022
Strategian laatiminen voi olla helppoa ja käytännönläheistä
thumb
03/02/2022
MESSUKESKUS: Pidä yritys aina kilpailukykyisenä
thumb
16/12/2021
KASVURYHMÄ: Tulevaisuudesta tähän päivään – ja takaisin tulevaisuuteen
thumb
25/10/2021
PENTIK: Ei mystifioida strategiaa
thumb
21/09/2021
KPA Unicon: Strategiatyötä ei meillä tehdä salaseurassa
thumb
02/09/2021
Kirja on nyt julki! Katso julkkari-liven tallenne
thumb
29/07/2021
PONSSE: Meille asiakaslähtöisyys on elämäntapa
thumb
26/07/2021
INNOFACTOR: Olen aina ollut strategiauskovainen