Sisältöön sitemap
bg

Strategiaa huippu-urheilusta yritysmaailmaan

Strategia on kilpailuetu

Tässä jaksossa Antti Haapakorva ja Simo Valakari rupattelevat strategiatyöstä ja johtamisesta huippu-urheilun kontekstissa. Keskustelussa pureudutaan syvälle jalkapallojoukkueen strategiatyöhön ja johtamiseen. Lopuksi jalkapallojoukkueen johtamisesta ja strategiatyöstä etsitään yhtäläisyyksiä organisaatioiden toimintaan.

Strategia on pilkottava eri tasoille

Strategia on Valakarin mukaan kilpailuetu. Pyrkimyksenä on löytää kilpailuetu omista vahvuuksista ja rakentaa strategia tukemaan näitä vahvuuksia. KuPS:in strategia keskittyy isossa kuvassa voittamiseen, pelaajien kehitykseen ja myymiseen. Seurastrategian tasolla tavoitteena on hankkia rahaa joukkueelle.

Ison kuvan strategiasta siirrytään joukkueen rakentamisen strategiaan. Valakarin mukaan KuPS pyrkii kiinnittämään tiettyjä runkopelaajia pidemmillä sopimuksilla. Pitkien sopimusten lisäksi tehdään lyhyitä sopimuksia tarpeiden mukaan. Strategia pilkkoutuu vielä pienemmäksi, kun joukkueen strategia jaetaan osiin, esimerkiksi oikean ja vasemman kenttäpuolen strategiaan. Lopulta päästään pelaajan henkilökohtaiseen strategiaan, joka antaa pelaajille suunnan ottelun tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kilpailuetua KuPS:ille tuo myös vahva seura. Seura merkitsee paljon ihmisille, mikä tuo merkitystä tekemiseen. Myös onnistunut pelaajarekrytointi on ollut vahva kilpailuetu viime vuosina.

Strategia luo raamit päätöksenteolle

Strategia on pelissä yhtä kuin taktiikka, joka luo joukkueen toiminnalle raamit. Tärkeintä on pelaajien yhteistyö: se, että kentällä olevat pelaajat tietävä, mitä toiset pelaajat kussakin pelitilanteessa yrittävät tehdä, ja sovittavat omat päätöksensä tähän ymmärrykseen. Vaikka jalkapallossa ja muutenkin urheilussa puhutaan luovuudesta, ei Valakari näe asiaa samalla tavalla.

”Jalkapallossa ei ole luovuutta. Se on sitä päätöksentekoa strategian sisällä, mitä me yritämme tehdä. Parempi pelaaja tekee paremman päätöksen tilanteessa ja vie näin peliä eteenpäin.”

Jalkapallo-ottelu kestää 90 minuuttia. Koko tämän ajan jokainen pelaaja tekee valtavasti päätöksiä omasta toiminnastaan: ”Päätöksen teon jälkeen tulee päätöksen suorittaminen. Pelaajan täytyy kyetä suorittamaan tekemänsä päätös.” Eli jos pelaaja on päättänyt syöttää joukkuekaverille, hänen täytyy tässä myös onnistua. Tämä kaikki pitää jaksaa suorittaa koko pelin ajan eli 90 minuuttia.

Strategian tavoitteena on siis tukea pelaajien päätöksentekoa pelitilanteissa. Kun strategia on selkeä, on pelaajan helpompi valita miten tulisi toimia.

Strategian johtaminen ja toimeenpano

Kun strategia jalkautetaan ja strategiaa toteutetaan, tarvitaan johtamista. Johtajan tulee pitää huoli siitä, että strategia on sisäistetty ja ymmärretty riittävällä organisaatiossa. Valakarin ajattelussa strategian toteuttamisen kulmakiviä ovat yhteiset toimintatavat, onnistuneet rekrytoinnit sekä korkea vaatimustaso.

Strategian toteuttamisessa korostuu joukkueen kulttuuri. Kulttuuri on Valakarin mukaan päivittäisiä valintoja, sovittujen asioiden suorittamista ja yhteispeliä, mikä luo ”meidän tavan” tehdä asioita. Näin päivittäiset teot luovat kulttuurin, joka antaa strategialle mahdollisuuden toimia. Kun toimintatapa on selkeä, voidaan vaatimustaso pitää korkealla. Tällöin vaatimus ei kohdistu yksilöön vaan siihen, että saavutetaan yhteinen päämäärä.

Strategian täytyy myös sopia joukkueelle – sitä ei voi suoraan puskea joukkueeseen. Valmentajan suunnitelman on seuraan tullessa oltava joustava, jotta se saadaan pelaajille sopivaksi. Jatkossa kaikki lähtee pelaajien rekrytoinnista: joukkueeseen rekrytoidaan pelaajia, joiden katsotaan sopivan KuPS:in toimintatapoihin. Pelaajien persoonan tärkeys nousee esille erityisesti siinä vaiheessa, kun strategiaa suoritetaan arjessa ja pelikentillä.

Paljon samaa kuin yrityksen strategiassa

Huippu-urheilun strategiatyöllä on paljon yhteneväisyyksiä organisaatioiden strategiatyöhön: Työntekijöiden ja strategian täytyy sopia yhteen. Strategian toteuttaminen on todella vaikeaa, jos kaikki eivät pyri samaan tavoitteeseen. Rekrytoimalla yrityskulttuuriin sopivia työntekijöitä, voidaan kasata tiimi, jolla on yhteinen päämäärä. Toki työntekijöitä ei voi myydä niin kuin jalkapallossa.

Niin kuin menestyvällä huippujoukkueella myös menestyvällä yrityksellä vaatimustaso on korkea. Korkea vaatimustaso ei kuitenkaan tarkoita, että työ olisi jotenkin epämiellyttävämpää. Kun yhteinen päämäärä on sovittu, pystytään pitämään vaatimustaso korkealla ja suorittaminen mielekkäänä, kun itsenäisiä valintoja voi tehdä sovittujen raamien sisällä.

Työntekijän näkökulmasta voi olla joskus vaikea ymmärtää strategiaa, jos se jätetään vain päätavoitteiden tasolle viestinnässä. Strategian pilkkominen osiin ja sen tuominen päivittäisen toiminnan tasolle selkeyttää työntekijän työntekoa huomattavasti. Organisaatiokulttuurin kehittäminen auttaa koko työyhteisöä ymmärtämään ja toteuttamaan strategiaa päivittäisellä tekemisellä.

Karkeasti tiivistettynä: Johtajat luovat strategiaa yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Strategia ohjaa johtajien ja työntekijöiden toimintaa. Organisaation kulttuuri luo tavan toteuttaa strategiaa päivittäisessä toiminnassa.

Onnistu strategiatyössä

SIMO VALAKARI
  • Päävalmentaja, Kuopion Palloseura
  • Pelaajaura alkanut jo vuonna 1990 Käpylän Pallosta. Kiertänyt pelaamassa aina Pohjois-Amerikkaa myöten. Mukaan mahtuu myös pitkä maajoukkueura.
  • Valmentajaura alkanut 2010 ÅIFK:sta ja jatkunut Tromssan kautta nykyiseksi KuPS:n päävalmentajaksi ja Suomen jalkapallomaajoukkueen apuvalmentajaksi.

Liity pelastuspartioon!

Yritykset eivät koskaan ole valmiita. Sama pätee strategiatyöhön: aina on tilaa kehittymiselle. Ja se, jos mikä, tekee tästäkin lajista loppumattoman kiinnostavan!

Pelastuspartioon liittymällä viet omaa strategiatyötäsi eteenpäin ja saat ympärillesi strategiatyöstä innostuneen yhteisön, jonka kanssa sparrailla ajatuksiasi. Kyseessä on avoin Facebook-ryhmä, jossa käydään aktiivista ja inspiroivaa keskustelua strategiasta.

content-image

Artikkelit

thumb
17/03/2023
Strategiatyö kaipaa yhteyttä arkeen
thumb
07/02/2023
MWB-malli kasvun työkaluna
thumb
13/01/2023
Strategian toteuttaminen MWB-mallilla
thumb
13/01/2023
OKR-malli antaa selkeän tavan puhua strategiasta
thumb
07/12/2022
Strategia on yrityksen tapa elää
thumb
07/11/2022
Työntekijäymmärrys tukee strategian toteutumista
thumb
15/09/2022
Strategiatyön dialogisuus
thumb
13/09/2022
FOIBEKARTANO: Hyvän elämän yhteisö ikäihmisten kotina
thumb
16/08/2022
Nordic Business Forum: Strategia on teoria, joka pitää testata
thumb
16/08/2022
Validia: Strategiaprosessi on myös iso viestintäprosessi
thumb
05/07/2022
Kriisi pysäytti miettimään strategiaa
thumb
20/06/2022
Kasvustrategian avulla kohti korkeuksia
thumb
10/06/2022
Strategian toteuttaminen on systematiikkaa
thumb
03/06/2022
QVIK: Olisimme voineet lähteä strategiatyöhön paljon aiemmin
thumb
03/06/2022
ALVA: Strategiatyön ydin on löytää keinot päästä valittuun päämäärään
thumb
27/05/2022
KuPS: Strategiaa huippu-urheilusta yritysmaailmaan
thumb
21/02/2022
ELCOLINE: Maaliin pääsy varmistetaan oikeiden ihmisten kautta
thumb
11/02/2022
Strategian laatiminen voi olla helppoa ja käytännönläheistä
thumb
03/02/2022
MESSUKESKUS: Pidä yritys aina kilpailukykyisenä
thumb
16/12/2021
KASVURYHMÄ: Tulevaisuudesta tähän päivään – ja takaisin tulevaisuuteen
thumb
25/10/2021
PENTIK: Ei mystifioida strategiaa
thumb
21/09/2021
KPA Unicon: Strategiatyötä ei meillä tehdä salaseurassa
thumb
02/09/2021
Kirja on nyt julki! Katso julkkari-liven tallenne
thumb
29/07/2021
PONSSE: Meille asiakaslähtöisyys on elämäntapa
thumb
26/07/2021
INNOFACTOR: Olen aina ollut strategiauskovainen