Sisältöön sitemap
bg

Kriisi pysäytti miettimään strategiaa

Strategia on valintoja

Tässä jaksossa Antti Haapakorva ja Mikko Laakkonen keskustelevat, kuinka perheyrityksessä tehdään strategiatyötä. Lisäksi keskustellaan sudenkuopista strategiatyön varrella.

Strategia perheyrityksessä

Erityisen tärkeänä Mikko pitää jatkuvaa dialogia omistajien välillä. Hyväksi on havaittu säännölliset keskustelutuokiot ja se, että pystytään puhumaan vaikeistakin asioista. Yhteistyö loppuu silloin, kun keskusteluyhteys katkeaa. Sama pätee myös asiakassuhteisiin. Hydroline Oy on aina ollut asiakaslähtöinen yritys ja se on tuottanut tulosta. Jatkuva keskustelu asiakkaiden kanssa mahdollistaa yrityksen viemisen oikeaan suuntaan.

Hydroline Oy heräsi strategian tarpeeseen, kun markkinoilla tapahtui romahdus. Kriisi pakotti miettimään seuraavia askelia. Strategia on Mikon mielestä tärkeä rakentaa, ennen kuin yritys on niin iso, että strategian tekeminen vaikeutuu huomattavasti. Kriisin sattuessa ei pidä jähmettyä. Täytyy katsoa pitkällä tähtäimellä kriisin vaikutuksia. Mikko painottaa, että strategiakeskustelun ylläpito kriisitilanteissa on todella tärkeää.

Strategian luominen

Osallistaminen strategian suunnittelussa on hyvä pitää riittävänä, mutta hallittavana. Osallistaminen on hyvä pitää sillä tasolla, että strategiasta muotoutuu toimiva ja suurin osa sen ymmärtää. Täytyy kuitenkin pitää mielessä, että joskus strategia on laitettava käytäntöön. Eli jatkuvasti uusia näkökulmia ei voida ottaa harkintaan.

Strategian luonnissa pitää viestiä selkeästi prosessista. Vaikka mahdollisimman moni pyritään saada mukaan keskusteluun, lopussa johto tekee kuitenkin päätökset.

On hyvä ylläpitää systemaattisesti strategiakeskusteluja eli keskusteluja siitä, ollaanko oikealla polulla. Jonkun vastuulla on myös hyvä olla tiedon kerääminen markkinoilta. Se sisältää asiakkaiden mielipiteiden kartoittamista, sekä indikaattorien seuraamista. Indikaattorit luovat hiljaisia signaaleja, mistä voidaan tehdä päätöksiä. Tärkeää on myös jatkuvasti kommunikoida henkilöstölle tilanteesta markkinoilla.

Strategiatyön sudenkuopat

Strategia suunnitellaan ja toteutetaan. Helppoa strategian laatimisessa on pitkän tähtäimen suunnitelma. Mikko kuvaa strategiaa kasana valintoja. Perheyhtiössä helposti rakastutaan tuotteisiin ja asiakkaisiin eikä osata enää sanoa ei. Dialogi nousee myös arvoonsa siinä vaiheessa, kun pitää päättää, mitä asiakastarpeita lähtee täyttämään. Liian joustava yritys ei pysty pitämään toimintaansa kannattavana.

Kun on opittu tekemään valintoja ja sanomaan ei oikeissa kohdissa, alkaa jalkauttaminen. Tässä vaiheessa arki syö helposti strategian. Ei ole yksinkertaisesti aikaa toteuttaa suunniteltua strategiaa päivätasolla. Jatkuva viestintä ja toistaminen pitää varmistaa strategian jalkauttamisessa.

Johdon tulee viestiä koko ajan, jotta voidaan luoda käsitys yrityksen tilasta suhteessa ympäristöön. Strategia ei siis ikinä ole kiveen kirjoitettu suunnitelma.

Yhteenveto

Strategian onnistumisessa tärkeintä on loppuen lopuksi kommunikaatio. Yhteys pitää olla auki niin yrityksen sisällä kuin yrityksen ja markkinoiden välillä. Asiakkaita täytyy kuulla ja ymmärtää, että yritys voi toimia tehokkaasti. On kuitenkin opittava sanomaan myös ei. Karkeasti strategiaprosessi on siis päätöksen tekoa ja oppimista.

Onnistu strategiatyössä

Teksti: Ville Vuorela

MIKKO LAAKKONEN
  • Hydroline Oy toimitusjohtaja kolmannessa polvessa.
  • Hydroline on hydraulisylintereiden suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut, 60-vuotias perheyritys, jonka liikevaihto liikkuu 60 miljoonan euron tuntumassa.

Liity pelastuspartioon!

Yritykset eivät koskaan ole valmiita. Sama pätee strategiatyöhön: aina on tilaa kehittymiselle. Ja se, jos mikä, tekee tästäkin lajista loppumattoman kiinnostavan!

Pelastuspartioon liittymällä viet omaa strategiatyötäsi eteenpäin ja saat ympärillesi strategiatyöstä innostuneen yhteisön, jonka kanssa sparrailla ajatuksiasi. Kyseessä on avoin Facebook-ryhmä, jossa käydään aktiivista ja inspiroivaa keskustelua strategiasta.

content-image

Artikkelit

thumb
17/03/2023
Strategiatyö kaipaa yhteyttä arkeen
thumb
07/02/2023
MWB-malli kasvun työkaluna
thumb
13/01/2023
Strategian toteuttaminen MWB-mallilla
thumb
13/01/2023
OKR-malli antaa selkeän tavan puhua strategiasta
thumb
07/12/2022
Strategia on yrityksen tapa elää
thumb
07/11/2022
Työntekijäymmärrys tukee strategian toteutumista
thumb
15/09/2022
Strategiatyön dialogisuus
thumb
13/09/2022
FOIBEKARTANO: Hyvän elämän yhteisö ikäihmisten kotina
thumb
16/08/2022
Nordic Business Forum: Strategia on teoria, joka pitää testata
thumb
16/08/2022
Validia: Strategiaprosessi on myös iso viestintäprosessi
thumb
05/07/2022
Kriisi pysäytti miettimään strategiaa
thumb
20/06/2022
Kasvustrategian avulla kohti korkeuksia
thumb
10/06/2022
Strategian toteuttaminen on systematiikkaa
thumb
03/06/2022
QVIK: Olisimme voineet lähteä strategiatyöhön paljon aiemmin
thumb
03/06/2022
ALVA: Strategiatyön ydin on löytää keinot päästä valittuun päämäärään
thumb
27/05/2022
KuPS: Strategiaa huippu-urheilusta yritysmaailmaan
thumb
21/02/2022
ELCOLINE: Maaliin pääsy varmistetaan oikeiden ihmisten kautta
thumb
11/02/2022
Strategian laatiminen voi olla helppoa ja käytännönläheistä
thumb
03/02/2022
MESSUKESKUS: Pidä yritys aina kilpailukykyisenä
thumb
16/12/2021
KASVURYHMÄ: Tulevaisuudesta tähän päivään – ja takaisin tulevaisuuteen
thumb
25/10/2021
PENTIK: Ei mystifioida strategiaa
thumb
21/09/2021
KPA Unicon: Strategiatyötä ei meillä tehdä salaseurassa
thumb
02/09/2021
Kirja on nyt julki! Katso julkkari-liven tallenne
thumb
29/07/2021
PONSSE: Meille asiakaslähtöisyys on elämäntapa
thumb
26/07/2021
INNOFACTOR: Olen aina ollut strategiauskovainen