Sisältöön sitemap

PELASTETAAN
STRATEGIA!

PÖYTÄLAATIKOSTA PÄIVITTÄISEKSI TYÖKAVERIKSI

bg_img

MAINETTAAN PAREMPI TYÖKAVERI

Tutkimuksemme mukaan strategialla on maineongelma. Ihmiset organisaatioissa eivät odota strategiatyötä kuin jouluaattoa, vaan ennemminkin kuin käyntiä hammaslääkärillä. Mielestämme strategia on kuitenkin mainettaan parempi työkaveri, kun sitä käyttää oikein. Koko henkilöstön omakseen kokema strategia luo yhteisen vastauksen kysymykseen: mihin tulevaisuuden kilpailuun olemme yritystämme valmentamassa.

Pelastetaan strategia! on laajaan tutkimusaineistoon sekä kirjoittajien omiin kokemuksiin perustuva kirja. Sen punaisena lankana toimii Mikan tarina Mustin ja Mirrin kanssa siitä, miten alle 10 miljoonalla ostetusta yhtiöstä tuli noin miljardin euron arvoinen pörssiyhtiö ja millainen rooli systemaattisella strategiatyöllä oli onnistumisessa. Antti puolestaan on toiminut työssään lukuisien kasvuyritysten strategian muotoilijana. Lisäksi kirjan ajatuksiin on vaikuttanut systemaattinen strategiatutkimus, jossa on tutkittu kymmenien Suomen nopeiten kasvavien yritysten strategiatyötä. Verrattomana viiteryhmänä on toiminut erityisesti Kasvuryhmä.

content-image

Kirjailijat

content-img

Mika Sutinen

Savolaislähtöinen lukuisien kasvuyritysten hallituksen puheenjohtaja, hallitusjäsen ja senior advisor, jonka intohimoihin kuuluvat mm. perhokalastus, kirjoittaminen ja kiinnostavien kasvutarinoiden sparraaminen. Kokenut kasvun osaaja ja hallitusammattilainen, joka toimi aiemmin esimerkiksi Musti ja Mirri -ketjun toimitusjohtajana. Mika toimii myös Talentree Oy:n osakkaana ja strategiakonsulttina.

”strategian merkitys on keskeinen

Mikan mielestä yhdessä rakennetun strategian merkitys yrityksen toiminnalle on täysin keskeinen. Merkittäväksi haasteeksi muotoutuu taipumuksemme ylisuunnitella ja alitoteuttaa strategiaa. Usein tavoittelemme liian suurta muutosta ja unohdamme miettiä käytännön toimenpiteet hakemamme muutoksen toteuttamiseksi. Olennaista onkin löytää tapa ottaa strategia aidosti osaksi arjen tekemistä.

OTA YHTEYTTÄ
+358 40 060 0999
mika.sutinen@talentree.fi

content-img

Antti Haapakorva

Talentreen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja, jonka intohimoihin kuuluvat kasvustrategiat, kehittäminen ja jalkapallo. Henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi keskittynyt elämässään lähinnä kahteen ensimmäiseen. Lukuisien kasvuyritysten valmentaja, mentori ja kirittäjä. Vapaa-ajan täyttävät perhe, kaverit – ja jalkapallo.

”yhteinen näkemys muuttuu helposti toiminnaksi

Antin mukaan yritysten tulisi mahdollistaa koko henkilöstön osallistuminen strategiatyöhön. Kun strategiaprosessin kautta saadaan selkeä tilannekuva ja yhteinen näkemys siitä, mihin kilpailuun olemme yritystämme valmentamassa ja miksi, ovat strategiset valinnat usein ilmeisiä ja luontevia. Tällöin myös suunnittelun ja toteuttamisen välisen kynnyksen ylittäminen on vaivatonta, ja muutosta kohti mennään yhteisellä innolla.

OTA YHTEYTTÄ
+358 44 056 7444
antti.haapakorva@talentree.fi

Tilaa ilmainen kysely
Strategia-kysely koko henkilöstölle

Kiinnostaako sinua nähdä, miten oman organisaatiosi henkilöstö kokee strategianne? Tarjoamme käyttöösi samaa kyselyä, johon on vastannut jo yli 350 kasvuhaluisen yrityksen toimitusjohtajaa, työntekijää ja hallituksen jäsentä. Kyselyn tuloksena näette:

  • kuinka hyvin henkilöstönne on omaksunut strategianne
  • kuinka oikeana he näkevät yrityksen suunnan ja
  • millaisina he kokevat omat vaikutusmahdollisuutensa?
content-image

PELASTETAAN
STRATEGIA!

PÖYTÄLAATIKOSTA PÄIVITTÄISEKSI TYÖKAVERIKSI

bg_img

ARTIKKELIT

thumb
17/03/2023
Strategiatyö kaipaa yhteyttä arkeen
thumb
07/02/2023
MWB-malli kasvun työkaluna
thumb
13/01/2023
Strategian toteuttaminen MWB-mallilla
thumb
13/01/2023
OKR-malli antaa selkeän tavan puhua strategiasta
thumb
07/12/2022
Strategia on yrityksen tapa elää
thumb
07/11/2022
Työntekijäymmärrys tukee strategian toteutumista
thumb
15/09/2022
Strategiatyön dialogisuus
thumb
13/09/2022
FOIBEKARTANO: Hyvän elämän yhteisö ikäihmisten kotina
thumb
16/08/2022
Nordic Business Forum: Strategia on teoria, joka pitää testata
thumb
16/08/2022
Validia: Strategiaprosessi on myös iso viestintäprosessi
thumb
05/07/2022
Kriisi pysäytti miettimään strategiaa
thumb
20/06/2022
Kasvustrategian avulla kohti korkeuksia