Sisältöön sitemap
bg

Työntekijäymmärrys tukee strategian toteutumista

07/11/2022

”Uskon joukkojen viisauteen”

Workday Designers -yrityksen toinen perustaja Aku Varamäki valottaa, miten työntekijäkokemusta on hyvä lähteä kehittämään, jotta se tukee sekä yksilöiden hyvinvointia että strategian toteutumista. Pohdimme myös sitä, millainen kulttuuri ja johtaminen auttaa yrityksiä onnistumaan kompleksisessa maailmassa. Lisäksi vaihdamme mielipiteitä siitä, miten kehittää osaamista bisneskriittisestä näkökulmasta, kun pohditaan työn tekemisen ja yhdessä olemisen tapoja uudessa normaalissa. Voit kuunnella tai katsoa keskustelun – tai lukea pääkohdat alta tekstinä.

Työntekijäkokemuksen kehittäminen

”Työntekijät itse ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita. Heitä pitää ehdottomasti kuunnella”, Varamäki sanoo. Osallistamisessa on kuitenkin paljon ristiriitaisuuksia. Usein työntekijät tuovat esiin ratkaisuja, joista heillä on kokemusta. ”Silloin harvoin syntyy mitään uutta”, Varamäki kertoo.

Tällöin ulkopuolinen kumppani voi olla hyvä työntekijäkokemuksen kehittämiseen. Kaiken pitää kuitenkin ehdottomasti pohjautua työntekijäymmärrykselle. Valmiiden ratkaisujen pitää olla todella perusteltuja.

Miten kehittää työntekijäkokemusta, kun maailma on muuttunut pysyvästi ja ennustamisen vaikeus sekä maailman kompleksisuus ovat tulleet jäädäkseen? Samaan aikaan työntekijät kuitenkin odottavat kirkkautta, selkeyttä ja suuntaa.

Varamäen mukaan avain on laadukkaassa vuorovaikutuksessa. ”Ihmetellään ja kokeillaan yhdessä. Uskon joukkojen viisauteen”, Varamäki perustelee.

Entä miten edistää työnantajamielikuvaa osaajapulan keskellä? Varamäki on sitä mieltä, että työnantajaviestintä ja työntekijäkokemuksen kehittäminen kulkevat käsi kädessä. Samat työkalut palvelevat niin ulkoista viestintää kuin sisäistä kehittämistä.

Vaikuttava viestintä lähtee aina organisaation aidoista vahvuuksista. Varamäki kannustaakin tuomaan esiin mukavia asioita ja omaa asiantuntijuutta sekä osallistumaan keskusteluun niillä foorumeilla, jotka ovat työntekijöille relevantteja. Nämä ovat isoja mahdollisuuksia.

Hyvä johtaja huomioi sekä yksilölliset tarpeet että yhteisön edun

Varamäen mukaan johtaja voi vaikuttaa paljon työntekijäkokemukseen. Työntekijäkokemus liittyy vahvasti psykologisiin perustarpeisiin, joita ovat esimerkiksi se, että voi päättää itse omista asioistaan sekä pystyy kehittymään ja tuomaan esiin omaa osaamistaan. ”Johtaminen on pitkälle näiden asioiden mahdollistamista”, Varamäki jatkaa. Johtajan pitää ymmärtää, mitä työntekijät tarvitsevat työssään onnistumiseen, ja poistaa esteitä heidän tieltään. Tämä on iso muutos aikaisempaan.

Lisäksi moderni johtaja ei välttämättä tiedä kaikkea, mutta on hyvä esittämään kysymyksiä. Tällaisina aikoina halutaan seurata ihmisiä, jotka pystyvät tarjoamaan turvaa, suuntaa ja yhteisöllisyyttä. Varamäen mukaan hyvä johtaja ei käskytä ja määrää, vaan oivalluttaa ihmiset huomaamaan hyödyt paitsi itselle myös kollegoille eli yhteisölle.

”Johtamisessa on hyvä huomioida yksilölliset tarpeet aina, kun mahdollista. Toisaalta johtajan voi olla hyvä miettiä myös yhteisön etua”, Varamäki selittää. Hänen mukaansa työyhteisössä nousee yleensä esiin aina joitakin yhteisiä arvoja ja tarpeita, vaikka työyhteisön ihmiset ovat erilaisia.

Osaamisen kehittäminen on bisneskriittinen kysymys

Oppimiskulttuuri vie organisaatiota eteenpäin. Miten työpäivää ja työntekijäkokemusta voisi hybridiaikana viedä siihen suuntaan, että kollektiivinen oppiminenkin mahdollistuu?

Varamäen mukaan osaamisen kehittäminen on bisneskriittinen kysymys. Siksi on olennaista pohtia, miten osaamista tuetaan. Oppimista voi jakaa sekä työpaikoilla että virtuaalisesti. On tärkeää miettiä, onko organisaatiolla välineet asioiden jakamiseen ja tietojen synkronisointiin. Esimerkiksi toisten tiedostoihin pääsy voi edistää oppimista. Osaamisen jakamisen toisena konkreettisena esimerkkinä voivat olla WhatsApp-ääniviestit. Tämä on myös hauska ja helppo tapa.

Monet haluavat hybridiaikana etäillä. Vastavoimina ovat etätyön ihannointi ja toisaalta yhteistyön kaipuu. Miten tämän voisi ratkaista?

Varamäki ehdottaa, että hybridiaikana toimistolle tulemisen motiivina voisi olla kollektiivinen oppiminen. Se voi olla esimerkiksi sparrailuhetki tai yhteinen aamiainen. Vaikka Varamäen mukaan hybridimalli on tutkitusti se, joka väestötasolla palvelee ihmisiä parhaiten, tarvitsemme myös muita ihmisiä saadaksemme kunnolla asioista ja itsestämme irti. Aika moni meistä kokee, että saamme paljon muilta, vaikka olisimmekin introverttejä.

Yhteenveto: Työntekijäymmärrys on tärkeää. Jotta pääsee käsiksi työntekijän aitoihin kokemuksiin, pitää jutella ja olla kiinnostunut. Lisäksi on tärkeää, että valitaan työntekijän kannalta merkityksellisiä asioita. Parhaimmillaan nämä ovat strategian toteutumisen kannalta olennaisia asioita. Esimerkiksi osaajapulan keskellä pitäisi ymmärtää, mitkä asiat ovat työntekijöille merkityksellisiä, jotta voimme houkutella oikeilla keinoilla. Lisäksi on tärkeää kokeilla, tehdä ja oppia tuntosarvet pystyssä. Lisäksi kannattaa kerätä palautetta.

Onnistu strategiatyössä

Liity pelastuspartioon!

Yritykset eivät koskaan ole valmiita. Sama pätee strategiatyöhön: aina on tilaa kehittymiselle. Ja se, jos mikä, tekee tästäkin lajista loppumattoman kiinnostavan!

Pelastuspartioon liittymällä viet omaa strategiatyötäsi eteenpäin ja saat ympärillesi strategiatyöstä innostuneen yhteisön, jonka kanssa sparrailla ajatuksiasi. Kyseessä on avoin Facebook-ryhmä, jossa käydään aktiivista ja inspiroivaa keskustelua strategiasta.

content-image

Artikkelit

thumb
17/03/2023
Strategiatyö kaipaa yhteyttä arkeen
thumb
07/02/2023
MWB-malli kasvun työkaluna
thumb
13/01/2023
Strategian toteuttaminen MWB-mallilla
thumb
13/01/2023
OKR-malli antaa selkeän tavan puhua strategiasta
thumb
07/12/2022
Strategia on yrityksen tapa elää
thumb
07/11/2022
Työntekijäymmärrys tukee strategian toteutumista
thumb
15/09/2022
Strategiatyön dialogisuus
thumb
13/09/2022
FOIBEKARTANO: Hyvän elämän yhteisö ikäihmisten kotina
thumb
16/08/2022
Nordic Business Forum: Strategia on teoria, joka pitää testata
thumb
16/08/2022
Validia: Strategiaprosessi on myös iso viestintäprosessi
thumb
05/07/2022
Kriisi pysäytti miettimään strategiaa
thumb
20/06/2022
Kasvustrategian avulla kohti korkeuksia
thumb
10/06/2022
Strategian toteuttaminen on systematiikkaa
thumb
03/06/2022
QVIK: Olisimme voineet lähteä strategiatyöhön paljon aiemmin
thumb
03/06/2022
ALVA: Strategiatyön ydin on löytää keinot päästä valittuun päämäärään
thumb
27/05/2022
KuPS: Strategiaa huippu-urheilusta yritysmaailmaan
thumb
21/02/2022
ELCOLINE: Maaliin pääsy varmistetaan oikeiden ihmisten kautta
thumb
11/02/2022
Strategian laatiminen voi olla helppoa ja käytännönläheistä
thumb
03/02/2022
MESSUKESKUS: Pidä yritys aina kilpailukykyisenä
thumb
16/12/2021
KASVURYHMÄ: Tulevaisuudesta tähän päivään – ja takaisin tulevaisuuteen
thumb
25/10/2021
PENTIK: Ei mystifioida strategiaa
thumb
21/09/2021
KPA Unicon: Strategiatyötä ei meillä tehdä salaseurassa
thumb
02/09/2021
Kirja on nyt julki! Katso julkkari-liven tallenne
thumb
29/07/2021
PONSSE: Meille asiakaslähtöisyys on elämäntapa
thumb
26/07/2021
INNOFACTOR: Olen aina ollut strategiauskovainen