Sisältöön sitemap
bg

Must win battle -malli kasvun työkaluna

Hyvä strategia antaa kasvuhakuiselle yritykselle selkeän suunnan ja tavoitteet. Haasteeksi voi muodostua se, miten pilkkoa tavoitteet tekemiseksi ja pitää katse pallossa, kun vauhti on kova.

Yksi tapa priorisoida tärkeimmät kasvua edistävät toimenpiteet ja seurata niiden edistymistä on must win battle -malli. MWB eli must win battle -malli perustuu ajatukseen, että jokaisessa kasvun vaiheessa on olemassa ”elintärkeitä taisteluita” tai projekteja, jotka yrityksen on pakko voittaa pysyäkseen elinvoimaisena.

MWB-mallin viehätys on sen suoraviivaisuus: MWB:t on strategiasta kohtuullisen helppo tunnistaa ja saada kirjattua. Tässä tekstissä kerromme, miltä hyvä must win battle näyttää – ja miten sellainen rakennetaan.

Must win battle -malli on työkalu strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Must win battle -malli on hyödyllinen työkalu yrityksille, Malli haluavat kasvaa nopeasti ja tehokkaasti – tai ylipäätään saada strategiansa toteutumaan arjessa. Se auttaa varmistamaan, että yritys keskittyy tärkeimpiin asioihin ja pysyy linjassa tavoitteidensa kanssa.

Jos MWB-mallia lähestyy terminologisesti, pääsee jo jyvälle siitä, mistä on kyse. ”Battle” tarkoittaa taistelua, jotakin sellaista, johon on syytä suhtautua vakavuudella ja harkiten. Taistelussa on aina myös muita osapuolia eli heitä, joita vastaan taistelemme. Taistelut kuluttavat aina sekä henkisiä että fyysisiä resursseja, joten kevyin perustein niihin ei kannata sännätä. Termin alkuosa ”must-win” lisää harkinnan tarvetta entisestään: nämä ovat niitä taistoja, jotka on pakko voittaa, jos haluamme saavuttaa ennalta määrittelemämme tavoitteet.

MWB-mallin perustavoite on tehdä selväksi, mitä on tarkoitus saada aikaan, mihin mennessä ja miksi. Parhaimmillaan malli tuo organisaatiolle jäsentyneen tavan toimia ja operoida strategiaasi systemaattisesti. Samalla on tärkeä muistaa, että pelkät työkalut eivät ole hopealuoti strategiasi toteuttamiseen.

Näin muotoilet strategisen projekti MWB-mallin mukaisesti:

  1. Määrittele selkeät kasvutavoitteet ja aseta niille mittarit.
  2. Tunnista ne kriittiset tekijät, jotka ovat ratkaisevia yrityksen menestykselle.
  3. Priorisoi toimenpiteet ja resurssit, jotka tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi.
  4. Nimeä kullekin battlelle selkeä omistaja ja korvamerkitse tehtävät tietyille henkilöille.
  5. Toteuta suunniteltuja toimia ja arvioi tuloksia säännöllisesti.

Kirjassaan Must-win-battles: how to win them, again and again Killing, Malnight ja Keys (2006) mainitsevat viisi ominaisuutta, jotka pitäisi tunnistaa jokaisesta MWB:stä. Hyvä MWB on:

  • aidosti muutovoimainen
  • markkinaan suuntautuva
  • inspiroiva
  • tarkkarajainen ja konkreettinen sekä
  • voitettavissa.

Tutustutaan kuhunkin näistä vielä tarkemmin.

Aidosti muutosvoimainen

Kun kysymme, mitä on tapahtunut tämän ”battlen” voitettuamme, vastauksen tulisi olla jotakin todella ravistelevaa ja osoittaa, minkä muutosmatkan teimme ja miksi. Esimerkiksi eräässä asiantuntijayrityksessä MWB:ksi muotoiltu ”digitaalisesti skaalautuvan liiketoiminnan osuus 10 prosentista 30 prosenttiin” on hyvä esimerkki muutosvoimaisesta ”battlesta”, sillä toteutuessaan se on aidosti muokannut yrityksen toimintamalleja ja rakenteita perusteita myöten, samalla luultavasti lisäten yrityksen kilpailukykyä tulevaisuuden markkinassa.

Markkinaan suuntautuva

Oma mukaelmamme tästä on ”asiakkaalle arvoa tuottava”. Joskus tekemisen prioriteetit muodostuvat kovin sisäpeliin painottuviksi, jos toimeksiantoa ei riittävästi rajata. Siksi voi olla hyvä päättää, että 80 prosenttia MWB-salkusta on asiakkaalle arvoa tuottavia ja loput keskittyvät sisäiseen tekemiseen. Sisäisiin taisteluihin lipsahtaa helposti myös muuta kuin MWB-kelpoista tekemistä: ”Sisäiset prosessit kuntoon” on inspiroiva MWB vain silloin, kun se tunnistetaan ylivoimaisesti pahimmaksi esteeksi yrityksen kilpailukyvyn osalta markkinassa.

Inspiroiva

Hyvä strateginen tavoite on sellainen, että se saa aikaan kihelmöintiä: se tuntuu vaikealta ja haastavalta, mutta samaan aikaan voi mahanpohjassaan tuntea, että huippuonnistumisella tavoite voisi olla mahdollista saavuttaa. Sama pätee hyvään MWB:hen: se on sanoitettu niin, että siihen on innostava ja mukava tarttua. Riittävän kunnianhimoinen ja merkityksellinen ”battle” hitsaa porukkaa yhteen ja saa kilvoittelemaan tavoitteen saavuttamiseksi. Tällä on innostava ja energisoiva vaikutus.

Tarkkarajainen ja konkreettinen

On ihan sallittua heittää ylätasoisia tavoitteita, kuten ”lisää myyntiä” tai ”meidän pitää parantaa johtamisen laatua”. MWB:ksi ne ovat kuitenkin huonoja. MWB:n pitää olla jotakin sellaista, joka on tilannesidonnaista ja ottaa selkeästi kantaa markkinatilanteeseen, organisaatioon ja tekemiseen. Tarkkarajaisuutta ja konkretiaa saadaan, kun MWB-salkkua pohditaan suhteessa aikajänteeseen: kovin moni battle ei saisi olla ylivuotinen, jolloin se väistämättä jää hieman epämääräiseksi ja etenemisen tunnetta on vaikeampi pitää yllä. Tällöin voi pohtia, onko MWB:lle mahdollista asettaa selkeä tavoite esimerkiksi kuluvalle tilikaudelle.

Voitettavissa

Inspiroivaa tavoitetta haettaessa jalat saattavat irrota maasta. Battlen pitäisi olla kuitenkin sellainen, että aidosti uskomme, että kun siihen liittyvät toimenpiteet on tehty, meillä on aito mahdollisuus voittaa. Tähänkin liittyy kuitenkin yksi näköharha. Saatamme unohtaa, että emme suorita battle-salkkuamme umpiossa, vaan markkinat reagoivat niihin. Jos battlemme on luoda tämän vuoden ostetuin verkkokurssi Suomessa, ei etukäteen mietitty tekemisen taso välttämättä riitä, sillä kilpailijamme voivat tuoda markkinalle oman vastineensa, reaktiona meidän tekemiseemme. Voi myös käydä niin, että esimerkiksi battle sinänsä säilyy samanlaisena, mutta tekemisen tasolla pitää löytää ihan uudenlaisia keinoja, jotka pystytään tunnistamaan vasta matkan alettua.

Näin onnistut toteutuksessa

Onnistumisen kannalta kaiken keskiössä on priorisointi. Usein hankkeita on enemmän kuin niiden läpiviemiseen tarvittavia resursseja. MWB-ajattelussa kuitenkin lähdetään siitä, että MWB-tasolle nostetaan vain ne projektit, joihin meillä täytyy olla kaikissa tilanteissa aikaa ja jotka tehokkaimmin vievät muutosta haluttuun suuntaan. Yleisen käsityksen mukaan MWB-salkussa ei saisikaan olla enempää kuin kourallinen taistoja. Oman kokemuksemme mukaan 3–5 ”battlea” on sopiva määrä.

Toinen tärkeä seikka on seurattavuus. Yrityksellä ei voi mielestämme olla MWB:tä, jonka toteutumista ei voi verifioida, koska se ei täytä miltään osin yllä mainittuja innostavuuden tai tarkkarajaisuuden kriteerejä. Olisi erinomaista, jos MWB:t olisi mahdollista muotoilla siten, että haettu muutos näkyy jo otsikoista, mutta väkisin sellaista on vaikea synnyttää. On kuitenkin toissijaista, missä konkretia ja tarkkarajaisuus sijaitsevat, niin kauan kuin ne löytyvät jostakin MWB-rakenteesta.

Arkitekemisen tasolla MWB-salkkuun valittuja taisteluita johdetaan kuin mitä tahansa projektia, kuitenkin enemmän sprintti- kuin vesiputousmallilla. Keskeistä on, että jokainen projekti on tarkasti vastuutettu, resursoitu ja aikataulutettu. Lisäksi tarvitaan systemaattinen seuranta, jonka kautta varmistetaan, että yrityksellä on koko ajan selkeä läpinäkyvyys siihen, miten projektin kautta ajettava muutos kehittyy.

Onnistu strategiatyössä

Liity pelastuspartioon!

Yritykset eivät koskaan ole valmiita. Sama pätee strategiatyöhön: aina on tilaa kehittymiselle. Ja se, jos mikä, tekee tästäkin lajista loppumattoman kiinnostavan!

Pelastuspartioon liittymällä viet omaa strategiatyötäsi eteenpäin ja saat ympärillesi strategiatyöstä innostuneen yhteisön, jonka kanssa sparrailla ajatuksiasi. Kyseessä on avoin Facebook-ryhmä, jossa käydään aktiivista ja inspiroivaa keskustelua strategiasta.

content-image

Artikkelit

thumb
17/03/2023
Strategiatyö kaipaa yhteyttä arkeen
thumb
07/02/2023
MWB-malli kasvun työkaluna
thumb
13/01/2023
Strategian toteuttaminen MWB-mallilla
thumb
13/01/2023
OKR-malli antaa selkeän tavan puhua strategiasta
thumb
07/12/2022
Strategia on yrityksen tapa elää
thumb
07/11/2022
Työntekijäymmärrys tukee strategian toteutumista
thumb
15/09/2022
Strategiatyön dialogisuus
thumb
13/09/2022
FOIBEKARTANO: Hyvän elämän yhteisö ikäihmisten kotina
thumb
16/08/2022
Nordic Business Forum: Strategia on teoria, joka pitää testata
thumb
16/08/2022
Validia: Strategiaprosessi on myös iso viestintäprosessi
thumb
05/07/2022
Kriisi pysäytti miettimään strategiaa
thumb
20/06/2022
Kasvustrategian avulla kohti korkeuksia
thumb
10/06/2022
Strategian toteuttaminen on systematiikkaa
thumb
03/06/2022
QVIK: Olisimme voineet lähteä strategiatyöhön paljon aiemmin
thumb
03/06/2022
ALVA: Strategiatyön ydin on löytää keinot päästä valittuun päämäärään
thumb
27/05/2022
KuPS: Strategiaa huippu-urheilusta yritysmaailmaan
thumb
21/02/2022
ELCOLINE: Maaliin pääsy varmistetaan oikeiden ihmisten kautta
thumb
11/02/2022
Strategian laatiminen voi olla helppoa ja käytännönläheistä
thumb
03/02/2022
MESSUKESKUS: Pidä yritys aina kilpailukykyisenä
thumb
16/12/2021
KASVURYHMÄ: Tulevaisuudesta tähän päivään – ja takaisin tulevaisuuteen
thumb
25/10/2021
PENTIK: Ei mystifioida strategiaa
thumb
21/09/2021
KPA Unicon: Strategiatyötä ei meillä tehdä salaseurassa
thumb
02/09/2021
Kirja on nyt julki! Katso julkkari-liven tallenne
thumb
29/07/2021
PONSSE: Meille asiakaslähtöisyys on elämäntapa
thumb
26/07/2021
INNOFACTOR: Olen aina ollut strategiauskovainen