Sisältöön sitemap
bg

Hyvän elämän yhteisö ikäihmisten kotina

Aloittaessani Diakoniasäätiö Foibessa vuonna 2015 halusin ryhtyä rakentamaan strategiaa yhdessä henkilöstön kanssa. Yhdessä tekeminen onkin ollut alusta asti oleellinen osa ajattelutapaamme. Kokosimme kehittämisestä kiinnostuneista foibekartanolaisista 23 henkilön joukon, joka aloitti samalla tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto-opinnot.

Yksinkertainen strategia kantaa

Diakoniasäätiö Foiben strategiatyö aloitettiin yhteisen vision määrittelemisestä – yksinkertaisesti siitä, mitä hyvä elämä ja hyvinvointi työntekijöille merkitsee. Asiakas ja asiakaskokemus nousivat määrittelyssä keskeisiksi. Lisäksi mietimme hyvää liiketoimintaa ja resurssiviisautta. Fiksut työnteon tavat ja mielekäs tekeminen asukkaiden kanssa nousivat keskusteluihin ja osoittivat, että ihmiskäsitys ja arvot haluttiin saada elämään päivittäisessä arjessa sekä näkymään vuodenaikojen mukaan suunnittelemassamme runsaassa elämystarjonnassa. Aloitimme pienistä käytännöllisistä asukkaita ilahduttavista hyvän elämän teoista ja autoimme asukkaitamme tekemään itse heitä kiinnostavia asioita.

Hyvän elämän määrittelyn kautta päädyimme visiolauseeseen:

”Tämä on se koti, johon tahdon asettua loppuelämäkseni. Onnellisena.”

Tämäntyyppisen lausahduksen olimme kuulleet myös uuden Foibekartanolle muuttaneen asukkaan puheissa. Visiolause on velvoittava ja korostaa ihmisen omaa tietoisesti tehtyä päätöstä asettua Foibekartanoon. Olimme ylpeitä siitä, että päädyimme lauseeseen, joka on asukkaan sanoma, ei yrityksen. Keskustelimme asukkaiden kanssa visiolause-ehdotuksesta ja siitä, mitä hyvä elämä kunkin kohdalla tarkoittaa. Teimme kiinnostavan havainnon, että vaikka asukkaat ja henkilökunta elävät erilaista elämänvaihetta, ajatus hyvästä elämästä oli asukkailla ja henkilöstöllä varsin samanlainen.

Kannustimme toisiamme ja asukkaita jatkoideoimaan yhdessä, miten Foibekartanosta tulee hyvä koti asua ja puoleensavetävä työpaikka. Teimme tarvittavat ensivaiheen muutokset mahdollisimman pitkälle olemassa olevilla resursseilla, koska tilat ja ympäristö olivat jo valmiiksi hyvät – ne piti vain ottaa käyttöön.

Nämä ajatukset strategiasta käytännön esimerkkeineen vein hallitukselle. Strategisen johtamisen tueksi päätimme myös perustaa Advisory Boardin, johon valittiin huolellisesti sopivia erilaista osaamista edustavia asiantuntijoita ja oman alueensa vaikuttajia. Koska he katsovat meitä avoimin silmin toimialamme ulkopuolelta, olemme perehdyttäneet heidät huolella ymmärtämään alamme haasteet ja tarjonneet heille kauppakamarin HAB-sertifikaattikurssin. Näin myös huomaamamme strategiset mahdollisuudet. Advisory Board on ollut valtava voimavara koko johdolle, se on haastanut ja tukenut meitä tavalla, jota emme osanneet etukäteen toivoa.

Ratkaisevat muutokset

Strategian määrittelyyn vaikutti vision lisäksi tietysti myös se, missä markkinassa olemme ja miten haluamme erottautua. Tärkeä tehtävämme on näyttää tietä ikäystävälliseen yhteiskuntaan, arvokkaaseen ja merkitykselliseen elämään. Tarkastelimme palvelujen tarjoajakenttää ja totesimme, että tämä on tehtävissä, mikäli vain olemme valmiita näkemään vaivaa hyvän elämän edellytysten eteen. Näkemyksemme oli, että kyse on yhdestä prosessista, itse elämästä ja siitä nimenomaan kokonaisvaltaisesti. Totesimme toimivamme ennemminkin elämysbisneksessä kuin hoivabisneksessä.

Strategisena valintanamme on halu saada ihmiset kohtaamaan.

Aluksi ajatus elämyksistä ikäihmisten elämässä hämmästytti ja nostatti kulmakarvoja, mutta herätti pian jo pohtimaan, että elämysajattelun kautta ollaankin hyvän ja merkityksellisen elämän ytimessä. Elämykset voivat olla pieniä tai suurempia asioita, kauniisti katettua kahvipöytää tai suuria yhdessä valmisteltuja vuodenajan mukaisia juhlia. Elämys voi olla mukava läsnäolon hetki tai yhteistä tekemistä pihapiirissä. Vaikkapa hetki, jolloin vaihdetaan raikkaat juomavedet kartanon lampaille samalla villaista turkkia paijaten.

Strategisena valintanamme on halu saada ihmiset kohtaamaan. Kukapa ei haluaisi kokea kuuluvansa yhteisöön ja tulla hyväksytyksi. Lisäksi digitaalisessa maailmassa fyysistä yhteisöön kuulumista voidaan täydentää ja rikastaa virtuaalisen yhteisön jäsenyydellä.

Meille ratkaisevat muutokset ovat näkyneet arkisina asioina kuten puheena, hyvänä asenteena ja toimintana, vahvana ammattilaisuutena sekä kouluttautumisena, jatkuvana oppimisena ja innovointina. Kulttuurimuutosta on vauhdittanut spesifin uuden terminologian käyttöönotto, joka on ollut ohjaamassa ajatteluamme oikeaan ikäihmistä arvostavaan elämän, lämminhenkisen kodin ja turvallisen yhteisön suuntaan.

Onnistu strategiatyössä

Erilainen paikka rakentuu uuden työn mallin mukaan

Kiinnostus meitä kohtaan on ilahduttavan suurta. Lämminhenkisten ja turvallisten ikäihmisten asumispaikkojen tarve näyttää kasvavan. Erityisenä vahvuutenamme on arvostava toimintakulttuuri sekä luontoympäristömme yhteisöpuutarhoineen ja kotieläinpihoineen. Vaikka kyse on elämästä ja sen moninaisuudesta, on keskustelu ikäihmisten elämästä ja asumisesta keskittynyt hämmästyttävästi henkilöstömitoitukseen. Pohdinta on jäänyt junnaamaan surullisesti vain numeroihin, eikä siihen mikä arvo on ihmisten kohtaamisella.

Arjessa merkitsee eniten, minkälaisten ihmisten kanssa töitä tehdään, millä asenteella, miten asukas ja työtoveri kohdataan ja miten johtamisessa tuetaan tekemisen iloa ja kukoistusta. Kulttuurimuutoksen matka on ollut kiinnostava uuden oppimisen hieno seikkailu, johon on mahtunut onnistumisen riemua ja pettymyksen kyynelitä. En voi väittää, että matkamme olisi ollut helppo, mutta rohkenen sanoa, että sanomamme on selvästi kuultu.

Rekrytointivaiheessa tuomme esille, että meillä on monipuolinen työnkuva ja reipas tekemisen meininki ”uuden työn” malliin. Henkilöstön tehtäviin kuuluu esimerkiksi eläinten hoito ja yhteisöpuutarhasta huolehtiminen yhdessä asukkaiden kanssa.

Sanomamme on selvästi kuultu.

Yksi sloganeistamme on ”Kaikki aika asukkaan kanssa”, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tavaratoimituksia saatetaan purkaa yhdessä asukkaan kanssa. Työnkuvaan kuuluu myös digitaalisten välineiden käyttäminen ja työn, henkilöstön ja asukkaiden näkyminen sosiaalisessa mediassa. Tämä kaikki on tosi vahvasti kiinni asenteesta ja viitsimisestä.

Koemme erottuvamme siinä, että olemme saaneet koottua työntekijäjoukon, jolla on hyvä asenne. Näemme vaivaa rekrytoinnin eteen. Haluamme, että henkilökunta tuntee toisensa hyvin ja päivittäisen yhteisen työnteon ohella mm. hyvinvointi- ja liikuntailtapäivähetket, yhdessä kouluttautuminen ja tilapäinen lastenhoito ovat varmasti myös asioita, jotka hitsaavat kartanolaisia yhteen.

Miten toimiala ja koronakriisi kytkeytyvät strategiatyöhön?

Strategiamme on tullut testattua koronakriisinkin aikana. Keskiössä on edelleen samat asiat kuin alussakin, mutta koronan aikana olemme joutuneet miettimään, kuinka tutut asiat voidaan tehdä eri tavalla. On hienoa, että olemme avanneet digitaalisia ikkunoita jo vuosia ennen koronaa. Koronan myötä siirsimme vain lisää tekemisiä jo tutuksi tulleeseen digitaaliseen muotoon. Esimerkiksi FoibeAkatemia muutettiin webinaariksi, takkaillat virtuaalisiksi ja YouTube-jumpat jatkuivat, joitakin mainitakseni. Lisäksi korona-ajan innovaatiomme Digikorneri pilotoitiin asukkaiden ja läheisten luontevaan ja koronaturvalliseen yhteydenpitoon ja otettiin käyttöön myös talon sisäisissä ja ulkopuolisissa palavereissa ja tunnelmallisissa elokuva- ja musiikki-illoissa.

Vuonna 2015 kaikille asukkaillemme jaettiin tabletit. Koimme ajatuksen digitaaliseen maailmaan tutustumisesta tärkeänä osana yhteiskunnan virrassa pysymistä. Koulutimme osan asukkaista digiagenteiksi tukemaan vertaisiaan. Lisäksi ulkopuolinen taho on käynyt viikoittain kouluttamassa asukkaitamme vertaisohjauksella ja korona-aikana ohjaus toteutettiin virtuaalisesti. Lisäksi Hyvän elämän koordinaattoreiden ja valmentajien antamat digineuvot ja -ohjaus ovat osa asukkaittemme sujuvaa arkea.

Johtamisajatuksena luottamus ja rohkeus tehdä asioita yhdessä

Ihmisiin on syytä luottaa ja olla rohkea tekemään asioita yhdessä. Tämä kuvaa johtamisajatustamme. Ihmiset uskaltavat kyllä kertoa ongelmista, mikäli he saavat kokemuksen, että heidän sanomisillaan on vaikutusta eli ilmapiiri on psykologisesti turvallinen. Turvallinen tunnelma taas kannustaa kokeiluihin ja kehittämisen polulle – hyvässä hengessä, yhteistuumin tuuppaamme itseämme mukavuusalueen reunalle.

Ulla Broms

Teksti: Tiina Piironen
Kuva: Foibekartano, Tuan Doan

Foibekartano pähkinänkuoressa

Foibekartanon muodostavat emoyhtiö Diakoniasäätiö Foibe, joka omistaa alueen kiinteistöt ja Foibe Oy, joka vastaa Hyvän elämän palvelutoiminnasta. Foibekartano on vuosien ajan kehittänyt Hyvän elämän yhteisöä, jossa voi asua oman tilanteen mukaan monimuotoisesti valitsemiensa palveluiden ja tuen äärellä joko vuokralla, omistusasunnossa tai Hyvän elämän palvelutalossa. Asukkaita on lähes 300 ja henkilökuntaa noin 130. Kartanolla asuu myös paljon lemmikkejä ja piha-alueella voi nauttia kesäisestä kukkaloistosta ja yhteisöpuutarhasta. Tutustu Foibekartanoon.

Liity pelastuspartioon!

Yritykset eivät koskaan ole valmiita. Sama pätee strategiatyöhön: aina on tilaa kehittymiselle. Ja se, jos mikä, tekee tästäkin lajista loppumattoman kiinnostavan!

Pelastuspartioon liittymällä viet omaa strategiatyötäsi eteenpäin ja saat ympärillesi strategiatyöstä innostuneen yhteisön, jonka kanssa sparrailla ajatuksiasi. Kyseessä on avoin Facebook-ryhmä, jossa käydään aktiivista ja inspiroivaa keskustelua strategiasta.

content-image

Artikkelit

thumb
17/03/2023
Strategiatyö kaipaa yhteyttä arkeen
thumb
07/02/2023
MWB-malli kasvun työkaluna
thumb
13/01/2023
Strategian toteuttaminen MWB-mallilla
thumb
13/01/2023
OKR-malli antaa selkeän tavan puhua strategiasta
thumb
07/12/2022
Strategia on yrityksen tapa elää
thumb
07/11/2022
Työntekijäymmärrys tukee strategian toteutumista
thumb
15/09/2022
Strategiatyön dialogisuus
thumb
13/09/2022
FOIBEKARTANO: Hyvän elämän yhteisö ikäihmisten kotina
thumb
16/08/2022
Nordic Business Forum: Strategia on teoria, joka pitää testata
thumb
16/08/2022
Validia: Strategiaprosessi on myös iso viestintäprosessi
thumb
05/07/2022
Kriisi pysäytti miettimään strategiaa
thumb
20/06/2022
Kasvustrategian avulla kohti korkeuksia
thumb
10/06/2022
Strategian toteuttaminen on systematiikkaa
thumb
03/06/2022
QVIK: Olisimme voineet lähteä strategiatyöhön paljon aiemmin
thumb
03/06/2022
ALVA: Strategiatyön ydin on löytää keinot päästä valittuun päämäärään
thumb
27/05/2022
KuPS: Strategiaa huippu-urheilusta yritysmaailmaan
thumb
21/02/2022
ELCOLINE: Maaliin pääsy varmistetaan oikeiden ihmisten kautta
thumb
11/02/2022
Strategian laatiminen voi olla helppoa ja käytännönläheistä
thumb
03/02/2022
MESSUKESKUS: Pidä yritys aina kilpailukykyisenä
thumb
16/12/2021
KASVURYHMÄ: Tulevaisuudesta tähän päivään – ja takaisin tulevaisuuteen
thumb
25/10/2021
PENTIK: Ei mystifioida strategiaa
thumb
21/09/2021
KPA Unicon: Strategiatyötä ei meillä tehdä salaseurassa
thumb
02/09/2021
Kirja on nyt julki! Katso julkkari-liven tallenne
thumb
29/07/2021
PONSSE: Meille asiakaslähtöisyys on elämäntapa
thumb
26/07/2021
INNOFACTOR: Olen aina ollut strategiauskovainen