Sisältöön sitemap
bg

Kasvustrategian avulla kohti korkeuksia

Tässä jaksossa Antti Haapakorva ja Jere Räisänen keskustelevat kasvuyrityksen strategioista. Kasvuyrityksen strategiaa peilataan urakointi- ja kunnossapitokonserni Elcolinen kehittymiseen vuosien varrella.

Suuret tavoitteet, suuret tulokset

Jere kertoo, että kriisi yrityksen sisällä johti käänteentekevään hetkeen noin kymmenen vuotta sitten. Kriisi pakotti miettimään strategian uudestaan ja asettamaan suuret tavoitteet tietylle aikavälille. Tämä kannatti, sillä Elcoline saavutti uuden tavoitteensa etuajassa. Asettamalla kovat tavoitteet ja pilkkomalla strategia tavoitteen saavuttamiseksi osiin, Elcoline lähti hurjaan kasvuun.

Kasvu lähtee tavoitteen asetannasta. Tavoite voi olla jopa epärealistiselta vaikuttava. Ideana kuitenkin Jeren mielestä on se, että korkea tavoite pakottaa uudistumaan. Korkea tavoite haastaa pohtimaan, kuinka tavoitteeseen päästään ja sitä kautta löydetään kasvumahdollisuuksia.

Elcolinen kasvu lähti sen pohtimisesta, miltä näyttää hyvä yritys alalla. Tätä kautta tulivat kasvutavoitteet. Jeren mukaan kasvu itsessään ei ole tavoite: kasvun takana on kuva alan parhaasta yrityksestä. Jos alalla toimiminen vaatii yritykseltä suurta volyymiä, on kasvu silloin tavoiteltavaa.

Jeren mukaan on tärkeä luoda narratiivi kasvuhankkeista, jotta niitä voidaan verrata ja järjestellä. Kun kasvuhanke on valittu, alkaa sen toteuttaminen: Tavoite johon pyritään, tulee Jeren mukaan pilkkoa strategiajaksoihin. Joskus tavoitteen saavuttaminen voi viedä useita vuosia ja siksi sen pilkkominen osiin auttaa hahmottamaan toimintaa lyhyemmällä aikavälillä.

Yritysostoista synergiaetuja

Yrityskaupat ovat osa Elcolinen kasvua, ja konserni on määritellyt niille kriteeristön, joka ohjaa päätöksentekoa. Kriteerejä ovat tehokas päätöksentekoprosessi, strateginen yhteensopivuus, jaettu visio, epäonnistu nopeasti ja kaikki on kiinni toteutuksesta. Näiden kriteerien tarkoituksen on viitoittaa suuntaa tekemiselle. Lopulta kriteerit muistuttavat siitä, että hyvä suunnitelma ei toimi, jos sitä ei voi toteuttaa käytännössä. Selkeät tavoitteet ja suunnitelma helpottavat myös ostomahdollisuuksista kieltäytymistä.

Elcoline punnitsee mahdollisia yrityskauppoja synergiaetujen näkökulmasta. Yrityskaupoilla voidaan saavuttaa synergiaetuja esimerkiksi ristiinmyynnillä ja kauppojen mukana tulevilla asiakkuuksilla. Jere nostaa tärkeäksi pointiksi sen, että toteutettava yritysosto mahdollistaa orgaanisen kasvun synergiaetujen myötä.

Muita tärkeitä kriteerejä yrityskaupoille on uuden osaamisen saaminen ja uusille markkinoille meno.
Myös ostettavan yrityksen kulttuuri painaa valinnassa. Ostettavan yrityksen kulttuurin ei tarvitse Jeren mukaan sopia ostajayrityksen tämänhetkiseen kulttuuriin. Tärkeämpää on, että ostettavan yrityksen kulttuuri sopii pitkällä tähtäimellä siihen, mitä halutaan olla tulevaisuudessa.

Yhteenveto

Asettamalla tavoitteet ja tähtäämällä niihin muodostuu yritysostojen tekeminen sekä orgaaninen kasvaminen selkeäksi kokonaisuudeksi. Kasvustrategia ohjaa päätöstenteossa matkalla kohti tavoitetta.

Teksti: Ville Vuorela

Onnistu strategiatyössä

JERE RÄISÄNEN
  • Elcoline Group: Perustaja ja hallituksen puheenjohtaja
  • 3D Talo: Sijoittaja ja hallituksen puheenjohtaja
  • Moose Industries: Perustaja, CEO
  • 20 vuoden kokemus eri tehtävistä teollisuusyrityksissä.

Liity pelastuspartioon!

Yritykset eivät koskaan ole valmiita. Sama pätee strategiatyöhön: aina on tilaa kehittymiselle. Ja se, jos mikä, tekee tästäkin lajista loppumattoman kiinnostavan!

Pelastuspartioon liittymällä viet omaa strategiatyötäsi eteenpäin ja saat ympärillesi strategiatyöstä innostuneen yhteisön, jonka kanssa sparrailla ajatuksiasi. Kyseessä on avoin Facebook-ryhmä, jossa käydään aktiivista ja inspiroivaa keskustelua strategiasta.

content-image

Artikkelit

thumb
17/03/2023
Strategiatyö kaipaa yhteyttä arkeen
thumb
07/02/2023
MWB-malli kasvun työkaluna
thumb
13/01/2023
Strategian toteuttaminen MWB-mallilla
thumb
13/01/2023
OKR-malli antaa selkeän tavan puhua strategiasta
thumb
07/12/2022
Strategia on yrityksen tapa elää
thumb
07/11/2022
Työntekijäymmärrys tukee strategian toteutumista
thumb
15/09/2022
Strategiatyön dialogisuus
thumb
13/09/2022
FOIBEKARTANO: Hyvän elämän yhteisö ikäihmisten kotina
thumb
16/08/2022
Nordic Business Forum: Strategia on teoria, joka pitää testata
thumb
16/08/2022
Validia: Strategiaprosessi on myös iso viestintäprosessi
thumb
05/07/2022
Kriisi pysäytti miettimään strategiaa
thumb
20/06/2022
Kasvustrategian avulla kohti korkeuksia
thumb
10/06/2022
Strategian toteuttaminen on systematiikkaa
thumb
03/06/2022
QVIK: Olisimme voineet lähteä strategiatyöhön paljon aiemmin
thumb
03/06/2022
ALVA: Strategiatyön ydin on löytää keinot päästä valittuun päämäärään
thumb
27/05/2022
KuPS: Strategiaa huippu-urheilusta yritysmaailmaan
thumb
21/02/2022
ELCOLINE: Maaliin pääsy varmistetaan oikeiden ihmisten kautta
thumb
11/02/2022
Strategian laatiminen voi olla helppoa ja käytännönläheistä
thumb
03/02/2022
MESSUKESKUS: Pidä yritys aina kilpailukykyisenä
thumb
16/12/2021
KASVURYHMÄ: Tulevaisuudesta tähän päivään – ja takaisin tulevaisuuteen
thumb
25/10/2021
PENTIK: Ei mystifioida strategiaa
thumb
21/09/2021
KPA Unicon: Strategiatyötä ei meillä tehdä salaseurassa
thumb
02/09/2021
Kirja on nyt julki! Katso julkkari-liven tallenne
thumb
29/07/2021
PONSSE: Meille asiakaslähtöisyys on elämäntapa
thumb
26/07/2021
INNOFACTOR: Olen aina ollut strategiauskovainen